Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
2020 - 2024 Business Strategy of the Croatian Bank for Reconstruction and Development [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2020.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Materijalni opis:PDF 1,15 MB [68 str.]
Jezik:Engleski
Vidi:* ORIGINAL: Strategija poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za razdoblje 2020. - 2024. [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2019.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Gospodarstvo i trgovina
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/67/208780/...
Sadržaj:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
poslovno upravljanje
bankarstvo
razvojna banka

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655