Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda, NN-MU 008/2019).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: New Delhi, 2018-10-22
Datum ratifikacije: 2019-10-10
Datum stupanja na snagu: 2020-01-01
Vidi:* Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda.
* Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda.
Područje djelatnosti:Međunarodni odnosi i suradnja
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2019_10_8_61.html
Sadržaj:Indija [kao potpisnik]
diplomatska služba
obitelj
radna dozvola

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655