Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil o obavljanju dohodovne djelatnosti uzdržavanih članova obitelji diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil o obavljanju dohodovne djelatnosti uzdržavanih članova obitelji diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja, NN-MU 001/2011).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Rio de Janeiro, 2010-05-29
Datum ratifikacije: 2010-11-25
Datum stupanja na snagu: 2018-03-21
Vidi:* Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil o obavljanju dohodovne djelatnosti uzdržavanih članova obitelji diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja.
* Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil o obavljanju dohodovne djelatnosti uzdržavanih članova obitelji diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja.
Područje djelatnosti:Međunarodni odnosi i suradnja
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/67509/na...
Sadržaj:Brazil [kao potpisnik]
diplomatska služba
obitelj
radna dozvola

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655