Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o provedbi mjera iz Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u podru鑚u integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine u ... godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2013- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2013) ; (2014)
Obuhva鎍:* Izvje规e o provedbi mjera iz Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u podru鑚u integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine u ... godini. 2013 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi mjera iz Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u podru鑚u integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine u ... godini. 2014 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Dru箃vene djelatnosti i ljudska prava
Sadr綼j:migracija
prava stranaca
integracija migranata
socijalna skrb
zdravstveno osiguranje
stanovanje
obrazovanje
politika zapo筶javanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655