Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konačni prijedlog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Hrvatskog sabora
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Materijalni opis:7 str. ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H10.0=0Sabor.sjd.arh-M:010754)
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/8/442/www.sa...
SKUPNA RAZINA:[05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
Sadržaj:međunarodni odnosi
policijska suradnja
pravosudna suradnja
međunarodno pravo - nacionalno pravo
pranje novca
dragi kamen
trgovina oružjem
robni sporazum
prava stranaca
korupcija
pravila ponašanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655