Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Informacija o stanju socijalne skrbi na na području Grada Valpova u .... godini [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradsko vijeće. - Valpovo : Grad Valpovo, 2021-.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Gradsko vijeće Grada Valpova
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2021)
Obuhvaća:* Informacija o stanju socijalne skrbi na na području Grada Valpova u .... godini. 2021 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sadržaj:socijalna politika
socijalna skrb
Valpovo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655