Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih za 2002. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/028] Dvadeset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-02-06] : prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Vlade Republike Hrvatske
Stvaratelj dokumenta:Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.1=0Vlada-M:011974/005)
URL:28.sjednica-5.točka http://hidra.srce.hr/arhiva/10/512/www.v...
SKUPNA RAZINA:[08/028] Dvadeset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-02-06] : prilozi za raspravu [e-dokument]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003.
Sadržaj:Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju
socijalna politika
politika prema mladeži
osoba s invaliditetom

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655