Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2011].
Tip dokumentacije:promotivni dokument
Stvaratelj dokumenta:Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Materijalni opis:PDF 366,56 KB [8 str.] : ilustr.
Jezik:Hrvatski
Napomena:Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije, IPA Projekta "Potpora uspostavi operativne Agencije za plaćanja u skladu s EU standardima". Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.
Vidi:* PRIJEVOD: Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development [e-dokument] / Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development. - Zagreb : Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development, [2011.].
Područje djelatnosti:Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1309/54087/I...
Sadržaj:potpora poljoprivredi
tržišna potpora
seoski razvoj
poljoprivredno tržište
pretpristupna potpora

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655