Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Glasnik [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom ruralnog razvoja, EU i međunarodnu suradnju. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom ruralnog razvoja, EU i međunarodnu suradnju, 2014- .
Tip dokumentacije:glasilo
Stvaratelj dokumenta:Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju Ministarstva poljoprivrede
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2014) 1-11 ; (2015) 1-7/8
Obuhvaća:* Glasnik. 2014 [e-dokument].
* Glasnik. 2015 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Sadržaj:seoski razvoj
fondovi EU-a
potpora poljoprivredi

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655