Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova : porezne obveze građana koji turistima iznajmljuju stanove, sobe i postelje ili organiziraju kampove [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 10. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 146).
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Materijalni opis:PDF 955,98 KB [51 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 27. svibnja 2011. godine.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1332/73267/w...
SKUPNA RAZINA:Biblioteka Porezni priručnici i brošure.
Sadržaj:turistička infrastruktura
najam nekretnina
kampiranje
paušalni porez
porez na dohodak
lokalni porez
PDV

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655