Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Can capital income tax improve welfare in an incomplete market economy with a labour-leisure decision? [e-dokument] / Danijela Medak Fell. - Zagreb : Institut za javne financije, 2006. - (Occasional paper ; 30).
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Institut za javne financije
Materijalni opis:17 str.
Jezik:Engleski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/73/55259/www...
SKUPNA RAZINA:Occasional paper. - Zagreb : Institut za javne financije.
Sadržaj:ekonomska analiza
porez na dohodak
porezna politika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655