Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
FINA - financijska agencija : company profile [tisak] - Zagreb : Financijska agencija, [2002].
Tip dokumentacije:promotivni dokument
Stvaratelj dokumenta:Financijska agencija
Materijalni opis:8 str. ; 15 cm
Jezik:Hrvatski ; Engleski
Napomena:(signatura: H2=FINA-M:007159)
(inv. br.: 0011718)
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:Financijska agencija
društvo (trgovačko)
javna imovina
financijska ustanova
financijske usluge

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655