Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Are Shadow Banks Hiding in Croatia as Well? [e-dokument] / Mirna Dumičić, Tomislav Ridzak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. - (CNB surveys ; 20).
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:PDF 301,57 KB [28 str.]
Jezik:Engleski
Vidi:* ORIGINAL: Skrivaju li se banke u sjeni i u Hrvatskoj [e-dokument] / Mirna Dumičić i Tomislav Ridzak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. ISSN 1334-0085.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/68/160005/...
SKUPNA RAZINA:CNB surveys. - Zagreb : Hrvatska narodna banka. ISSN 1332-2184.
Sadržaj:financijska ustanova
bankarska politika
bankarski sustav
financijska stabilnost

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655