Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Ernestinovo 2021 : strategija razvoja Općine Ernestinovo 2017.-2021. [e-dokument] / Modra nit d.o.o.. - Ernestinovo : Općina Ernestinovo, 2017.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Općina Ernestinovo
Materijalni opis:PDF 8,78 MB [86 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Naručitelj: Općina Ernestinovo.
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1284/16518...
Sadržaj:poduzetništvo
modernizacija poljoprivrednoga gospodarstva
turizam
javna infrastruktura
javni sektor
socijalna skrb
kvaliteta života
Ernestinovo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655