Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 Komunikacijska strategija za izradu i provedbu plana razvoja Primorsko-goranske županije [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2020.
122 Komunikacijska strategija za izradu i provedbu Razvojne strategije Primorsko-goranske županije [e-dokument] / Županijska skupština Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2020.
123 Komunikacijska strategija za provedbu Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine [e-dokument] / Virovitičko-podravska županija. - Virovitica : Virovitičko-podravska županija, 2018.
124 Komunikacijska strategija za upravljanje i provedbu Razvojne strategije Primorsko-goranske županije [e-dokument] / Županijska skupština Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2011.
125 Komunikacijska strategija za upravljanje i provedbu Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2010.
126 Komunikacijska strategija za upravljanje i provedbu Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije [e-dokument] / Požeško-slavonska županija. - Požega : Požeško-slavonska županija, 2011.
127 Komunikacijska strategija Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine [e-dokument] / Osječko-baranjska županija. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2018.
128 Konačni prijedlog Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske [e-dokument] / [Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/15] Petnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-11-19] : prilozi za raspravu).
129 Konkurentna Hrvatska : Operativni program za regionalnu konkurentnost = Competitive Croatia : Regional Competitiveness Operational Programme [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za Operativni program za regionalnu konkurentnost. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, [2011].
130 Nacionalni program demografskog razvitka [tisak] / Ministarstvo razvitka i obnove ; uredništvo Franka Vojnović... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove, 1997. ISBN 953-96810-1-4.
131 Nacionalni strateški referentni okvir 2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
132 Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2010. - 2012. : ususret EU fondovima [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
133 Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2010. - 2014. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015. ISBN 978-953-57412-3-7.
134 National demographic development programme [tisak] / Ministry of Development and Reconstruction ; editorial board Franka Vojnović... [et al.]. - Zagreb : Ministry of Development and Reconstruction, 1997. ISBN 953-96810-3-0.
135 Newsletter : Regional Competitiveness Operational Programme News [e-dokument] / Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship, Regional Competitiveness Operational Programme Directorate. - Zagreb : Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship, Regional Competitiveness Operational Programme Directorate, 2011-2011 . NE IZLAZI VIŠE!.
136 Novosti : Operativni program za regionalnu konkurentnost [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za Operativni program za regionalnu konkurentnost. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za Operativni program za regionalnu konkurentnost, 2011-2011 . NE IZLAZI VIŠE!.
137 Odluka o davanju suglasnosti Upravi Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske za objavu natječaja za korištenje financijskih sredstava u 2007. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/207] Dvjesto sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-01-05] prilozi za raspravu).
138 Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/22] Dvadesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-15] prilozi za raspravu).
139 Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - [Rijeka] : Primorsko-goranska županija, 2023.
140 Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu za razvojne projekte jedinica lokalne samouprave [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - [Rijeka] : Primorsko-goranska županija, 2023.
141 Odluka o odabiru projekata razvoja otoka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske Županije za 2023. godinu [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - [Rijeka] : Primorsko-goranska županija, 2023.
142 Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/69] Šezdesetdeveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-15] prilozi za raspravu).
143 Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. i Nacrta prijedloga Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine na javnu raspravu [e-dokument] / Istarska županija, Župan. - Pula : Istarska županija, 2017.
144 Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Župan Istarske županije. - Zagreb : Istarska županija, 2017.
145 Odobreni i isplaćeni korisnici za mjeru 19 - Potpora za lokalni razvoj u sklopu inicijative Leader (CLLD-lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za financije, Služba za izvještavanje. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2015.
146 Odobreni i isplaćeni korisnici za mjeru 4 - Ulaganja u fizičku imovinu [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za financije, Služba za izvještavanje. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2015.
147 Odrednice strategije razvoja Županije splitsko-dalmatinske [tisak] / priredio Nenad Mladineo. - Split : Županija splitsko-dalmatinska, 1997.
148 Okvir za viziju regionalnog razvoja : završno izvješće Šibenik - Zadar, 2002 [tisak] / Županija šibensko-kninska . - Šibenik ; Zadar : Županija šibensko-kninska : Županija zadarska : Svjetska banka, 2002.
149 Operational Programme Regional Competitiveness 2007-2013 [e-dokument] / Ministry of the Regional Development and EU Funds. - Zagreb : Ministry of the Regional Development and EU Funds, 2013.
150 Operativni program potpora sektorima prerađivačke industrije za 2011. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655