Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

91 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan za postupak izrade Provedbenog programa Grada Jastrebarsko za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Grad Jastrebarsko. - Jastrebarsko : Grad Jastrebarsko, [2021].
92 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan za postupak izrade Provedbenog programa Općine Sibinj za razdoblje 2021. - 2025. godine [e-dokument] / Općina Sibinj. - Sibinj : Općina Sibinj, 2021.
93 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan za postupak izrade Provedbenog programa Općine Mali Bukovec za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Općina Mali Bukovec. - Mali Bukovec : Općina Mali Bukovec, 2021.
94 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan za postupak izrade Provedbenog programa Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Općina Velika Trnovitica. - Velika Trnovitica : Općina Velika Trnovitica, 2021.
95 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan za postupak izrade Provedbenog programa Općine Sutivan za razdoblje 2021. - 2025. [e-dokument] / Općina Sutivan. - Sutivan : Općina Sutivan, 2021.
96 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan za postupak izrade Provedbenog programa Općine Kanfanar za razdoblje 2021-2025. godine [e-dokument] / Općina Kanfanar. - Kanfanar : Općina Kanfanar, 2021.
97 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan za proces usvajanja Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. godine [e-dokument] / Ministarstvo turizma i sporta. - Zagreb : Ministarstvo turizma i sporta, 2021.
98 Komunikacijska strategija za izradu i provedbu Plana razvoja grada Rijeke 2021. - 2027. [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2020.
99 Komunikacijska strategija za izradu i provedbu plana razvoja Primorsko-goranske županije [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - [Rijeka] : Primorsko-goranska županija, 2023.
100 Konačni prijedlog zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu [e-dokument] / [Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
101 Konačni prijedlog Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske [e-dokument] / [Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/15] Petnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-11-19] : prilozi za raspravu).
102 Konačno izvješće o provedbi Programa obnove opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i priobalju u 2003. godini [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/160] Sto šezdeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-05-17] prilozi za raspravu).
103 Konačno izvješće o provedbi Programa uređenja postojećih zapuštenih šumskih i poljskih puteva na otocima i priobalju [e-dokument] / Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/44] Četrdesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-09-17] prilozi za raspravu).
104 Krovni interpretacijski plan "Dodir civilizacija" s planom upravljanja [e-dokument] / Kocka d.o.o. . - Zagreb : Karlovačka županija, 2020.
105 Lista prvenstva projekata razvojne strategije Grada Požege 2015. - 2020. [e-dokument] / Grad Požega. - [Požega] : Grad Požega, [2015].
106 Lokalna razvojna strategija Općine Magadenovac 2015.-2020. [e-dokument] / Ivana Alšić... [et al.]. - Magadenovac : Općina Magadenovac, 2016.
107 Lokalna razvojna strategija Općine Podravska Moslavina 2015. - 2020. [e-dokument] / Općina Podravska Moslavina. - Podravska Moslavina : Općina Podravska Moslavina, 2016.
108 Lokalna razvojna strategija Općine Trnava 2015.-2020. [e-dokument] / Općina Trnava. - Trnava : Općina Trnava, 2016.
109 Lokalna razvojna strategija za Općinu Koprivnički Bregi razdoblje 2017-2020. [e-dokument] / AGRARNO SAVJETOVANJE d.o.o.. - Koprivnički Bregi : Općina Koprivnički Bregi, 2016.
110 Mapa razvojnih projekata Općine Muć [e-dokument] / Urbanex d.o.o. - Splitsko-dalmatinska županija : Općina Muć, 2015.
111 Međunarodne integracije [tisak] / stručni tim Mladen Staničić... [et al.]. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2001. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-29-0.
112 Ministarstvo razvitka i obnove [tisak] / Ministarstvo razvitka i obnove. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove, [1997].
113 Ministry of Development and Reconstruction [tisak] / Ministry of Development and Reconstruction. - Zagreb : Ministry of Development and Reconstruction, 1997.
114 Misija, vizija i strateški pravci razvoja Umjetničke akademije u Splitu : (2013. - 2018.) [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija. - Split : Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, 2013.
115 Mogućnosti ulaganja u Vukovarsko-srijemsku županiju : poslovne zone i povlastice [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar. - Vukovar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar, [2008.].
116 Nacionalni plan razvoja otoka 2021.- 2027. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
117 Nacionalni program - Akcijski plan razvoja kongresne ponude [e-dokument] / Institut za turizam. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2013-2016.
118 Nacionalni program - akcijski plan razvoja kongresnog turizma [e-dokument] / [izvršitelj: Institut za turizam]. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2013/2016.
119 Nacionalni program unapređenja obiteljskog smještaja [e-dokument] / [autori: Neven Ivandić, Ivo Kunst]. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2013.
120 Odluka o donošenju Programa ukupnog razvoja Općine Lupoglav od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Općina Lupoglav, Općinsko vijeće. - Lupoglav : Općina Lupoglav, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655