Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

121 Pregled osnovnih sigurnosnih pokazatelja u Republici Hrvatskoj u ... godini : kriminalitet [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Kabinet ministra, Odjel za analitiku i razvoj. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2008- .
122 Pregled policijskog prava [tisak] / Stipe Ivanda. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1995. ISBN 953-161-097-5.
123 Pregled policijskog prava [tisak] / Stipe Ivanda. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1995. ISBN 953-161-044-4.
124 Pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja u ... godini u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Kabinet ministra, Odjel za analitiku i razvoj. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2007- .
125 Prekršajno pravo [tisak] / Lana Milivojević Antoliš, Stjepan Gluščić, Damir Brnetić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2012. ISBN 978-953-161-264-7.
126 Prekršajno pravo [tisak] / Petar Veić, Stjepan Gluščić ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2007. - (Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac). ISBN 978-953-161-208-1.
127 Preporuka Rec (2001) 10 Odbora ministara državama članicama o Europskom kodeksu policijske etike (usvojilo Vijeće ministara 19. rujna 2001. na 765. sastanku zamjenika ministara) [tisak] = Recommendation Rec (2002) 10 of the Committee of Ministers to member states on the European Code of Police Ethics (Adopted by the Committee of Ministers on 19. September 2001. at the 765th meeting of the Ministers' Deputies) / glavna i odgovorna urednica Vinka Mustać ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2005. ISBN 953-161-180-7.
128 Prijedlog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2004. godinu [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/006] Šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-02-19] : prilozi za raspravu).
129 Prijedlog nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2006.-2012. godinu [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
130 Prijedlog zakona o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/025] Dvadeset peta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-01-16] : prilozi za raspravu).
131 Prijedlog Zakona o policijskim poslovima i ovlastima [e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
132 Prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Austrije o policijskoj suradnji, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/11] Jedanaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-19] prilozi za raspravu).
133 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o policijskoj suradnji [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/079] Sedamdeset deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-04-21] prilozi za raspravu).
134 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o policijskoj suradnji, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/14] Četrnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-05-18 / 2005-06-10] : prilozi za raspravu).
135 Prijedlog zakona o Zakladi policijske solidarnosti [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/069] Šezdeset deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2005-03-03] : prilozi za raspravu).
136 Prijedlog zakona o Zakladi policijske solidarnosti [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/13] Trinaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-03-09 / 2005-04-14] : prilozi za raspravu).
137 Prikrivene policijske radnje : tajne policijske operacije [tisak] / Darko Dundović ; Policijska akademija. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2009. ISBN 978-953-161-225-8.
138 Primjena analitičkog softvera [tisak] / Robert Kopal ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2002. ISBN 953-161-149-1.
139 Priručnik prve pomoći za policajce [tisak] / Mladen Kratohvil ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2006. ISBN 953-161-190-4.
140 Priručnik za obuku policajaca [tisak] / glavni urednik Zlatko Kovačić ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1998. ISBN 953-161-099-1.
141 Priručnik za rad s informatorima [tisak] / [urednica Gabrijela Gorše]. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, 2011. ISBN 978-953-161-255-5.
142 Priručnik za trenere [tisak] / Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2011. ISBN 978-953-161-251-7.
143 Privremeni službovnik Ministarstva unutarnjih poslova [tisak] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 1997.
144 Program rada Zaklade policijske solidarnosti za ... godinu [e-dokument] / Zaklada policijske solidarnosti. - Zagreb : Zaklada policijske solidarnosti, 2020-.
145 Programske smjernice Ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje 2004.-2007. [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2004.
146 Protokol : važni aspekti internog komuniciranja [tisak] / Iva Balgač ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2010. ISBN 978-953-161-235-7.
147 Protokol o zajedničkom radu policije i državnog odvjetništva u kaznenim predmetima [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske ; Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske : Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 2021.
148 Provjera i ocjenjivanje razine motoričkih i funkcionalnih sposobnosti [tisak] / Zdenko Behin, Vesna Pleša-Bosnar, Gordan Kernc ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2003. ISBN 953-161-160-2.
149 Psi u protueksplozijskoj zaštiti [tisak] / Mevludin Martinović. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2010. ISBN 978-953-161-232-6.
150 Rad na mjestu događaja [tisak] / Želimir Radmilović ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2008. - (Krimarak ; 12). ISBN 978-953-161-223-4.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655