Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Katalog informacija Op鎖ne Satnica 衋kova鑛a [tisak] / Op鎖na Satnica 衋kova鑛a. - Satnica 衋kova鑛a : Op鎖na Satnica 衋kova鑛a, 2008.
242 Katalog informacija Op鎖ne Semeljci [tisak] / Op鎖na Semeljci. - Semeljci : Op鎖na Semeljci, 2009.
243 Katalog informacija Op鎖ne Slavonski ゛mac [e-dokument] / Op鎖na Slavonski ゛mac. - Slavonski ゛mac : Op鎖na Slavonski ゛mac, [2013.].
244 Katalog informacija Op鎖ne Starigrad [e-dokument] / Op鎖na Starigrad. - Starigrad : Op鎖na Starigrad, 2007.
245 Katalog informacija Op鎖ne Staro Petrovo Selo [e-dokument] / Op鎖na Staro Petrovo Selo. - Staro Petrovo Selo : Op鎖na Staro Petrovo Selo, 2009.
246 Katalog informacija Op鎖ne Suhopolje [e-dokument] / Op鎖na Suhopolje. - Suhopolje : Op鎖na Suhopolje, 2012.
247 Katalog informacija Op鎖ne Sunja [tisak + e-dokument] / Op鎖na Sunja. - Sunja : Op鎖na Sunja, 2009.
248 Katalog informacija Op鎖ne Sveti Juraj na Bregu [e-dokument] / Op鎖na Sveti Juraj na Bregu, Op鎖nski na鑕lnik. - Sveti Juraj na Bregu : Op鎖na Sveti Juraj na Bregu, 2014.
249 Katalog informacija Op鎖ne Tkon [e-dokument] / Op鎖na Tkon. - Tkon : Op鎖na Tkon, 2009.
250 Katalog informacija Op鎖ne Tribunj [e-dokument] / Op鎖na Tribunj, Op鎖nsko vije鎒. - Tribunj : Op鎖na Tribunj, 2008.
251 Katalog informacija Op鎖ne Velika [tisak] / Op鎖na Velika. - Velika : Op鎖na Velika, 2009.
252 Katalog informacija Op鎖ne Veliko Trojstvo [e-dokument] / Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne Veliko Trojstvo. - Veliko Trojstvo : Op鎖na Veliko Trojstvo, 2009.
253 Katalog informacija Op鎖ne Virje [tisak] / Op鎖na Virje. - Virje : Op鎖na Virje, 2009.
254 Katalog informacija Op鎖ne ﹐dolovci [e-dokument] / Op鎖na ﹐dolovci, Op鎖nsko vije鎒. - ﹐dolovci : Op鎖na ﹐dolovci, 2008.
255 Kona鑞i prijedlog zakona o izborima op鎖nskih na鑕lnika, gradona鑕lnika, 緐pana i gradona鑕lnika Grada Zagreba : nacrt [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/148] Sto 鑕trdeset osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-03-16] prilozi za raspravu).
256 Kona鑞i prijedlog zakona o izborima op鎖nskih na鑕lnika, gradona鑕lnika, 緐pana i gradona鑕lnika Grada Zagreba [tisak + e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/20] Dvadeseta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-05-10 / 2006-06-09] : prilozi za raspravu).
257 Kona鑞i prijedlog zakona o izboru 鑜anova predstavni鑛ih tijela jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave i izboru op鎖nskih na鑕lnika, gradona鑕lnika, 緐pana i gradona鑕lnika Grada Zagreba - ([04/37] Trideset sedma sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
258 Kona鑞i prijedlog zakona o lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi - ([04/37] Trideset sedma sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
259 Kona鑞i prijedlog zakona o pla鎍ma u lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/38] Trideset osma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-01-28] prilozi za raspravu).
260 Kona鑞i prijedlog Zakona o slu綽enicima i namje箃enicima u lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/30] Trideseta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-06-30] prilozi za raspravu).
261 Kona鑞i prijedlog zakona o slu綽enicima i namje箃enicima u lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi [e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
262 Kona鑞i prijedlog zakona o slu綽enicima i namje箃enicima u lokalnoj i podru鑞oj /regionalnoj/ samoupravi / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] 萫tvrta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
263 Local government budgeting in Croatia [e-dokument] / Katarina Ott i Anto Bajo. - Zagreb : Institut za javne financije, 2001.
264 Local government unit borrowing in Croatia: opportunities and constraints [e-dokument] / Anto Bajo. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2004. - (Occasional paper ; no. 20).
265 Mandatno izvje规e 2005.-2009. : Grad Rijeka [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2009.
266 Mandatno izvje规e 2009.-2013. : Grad Rijeka [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2013.
267 Mandatno izvje规e 2017.-2021. : Grad Rijeka [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2021.
268 Mandatno izvje规e Gradona鑕lnika za razdoblje od 2009. do 2013. godine [e-dokument] / Grad Bakar, Gradona鑕lnik. - Bakar : Grad Bakar, 2013.
269 Mandatno izvje规e na鑕lnika za razdoblje od 2017. do 2021. [e-dokument] / Op鎖na Jelenje, Op鎖nski na鑕lnik. - Dra緄ce : Op鎖na Jelenje, [2021].
270 Na pola puta : Opatija kroz pola mandata 2013.-2015. [tisak] / Grad Opatija. - Opatija : Grad Opatija, [2015.].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655