Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Nacionalni plan razvoja javne uprave 2022. - 2027. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Lepoglava : Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2022.
272 Nacrt prijedloga zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - ([08/035] Trideset peta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-03-13] : prilozi za raspravu).
273 Najznačajniji gradski projekti u 2007. godini [e-dokument] / Grad Pula. - Pula : Grad Pula, 2008.
274 Odluka kojom se ustrojava Katalog informacija Grada Preloga [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Preloga. - Prelog : Grad Prelog, 2005.
275 Odluka o drugim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2012. [e-dokument] / Općina Kistanje, Općinski načelnik. - Kistanje : Općina Kistanje, 2012.
276 Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/24] Dvadeset četvrta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-05] prilozi za raspravu).
277 Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/20] Dvadeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-10-22] prilozi za raspravu).
278 Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Benkovca [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/26] Dvadeset šesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-21] prilozi za raspravu).
279 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Bakra [e-dokument] / Grad Bakar. - Bakar : Grad Bakar, 2013.
280 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Buzeta [e-dokument] / Grad Buzet. - Buzet : Grad Buzet, 2005.
281 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Cresa [e-dokument] / Grad Cres. - Cres : Gradsko poglavarstvo Grada Cresa, 2005.
282 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Kastva [e-dokument] / Grad Kastav, Gradonačelnik. - Kastav : Grad Kastav, 2010.
283 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Koprivnica [e-dokument] / Grad Koprivnica. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2005.
284 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Kraljevice [e-dokument] / Grad Kraljevica, Gradonačelnik. - Kraljevica : Grad Kraljevica, 2012.
285 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Nova Gradiška [e-dokument] / Grad Nova Gradiška, Gradonačelnik. - Nova Gradiška : Grad Nova Gradiška, 2012.
286 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Opatije. - Opatija : Grad Opatija, 2012.
287 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Vukovara [e-dokument] / Grad Vukovar. - Vukovar : Grad Vukovar, 2004.
288 Odluka o ustrojavanju kataloga informacija koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela Grada Zlatara [tisak] / Grad Zlatar. - Zlatar : Grad Zlatar, 2004.
289 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općina Križ [e-dokument] / Općina Križ, Općinsko poglavarstvo. - Križ : Općina Križ, 2005.
290 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Gornja Rijeka [e-dokument] / Općina Gornja Rijeka. - Gornja Rijeka : Općina Gornja Rijeka, 2006.
291 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Kalnik [e-dokument] / Općina Kalnik, Općinsko vijeće. - Kalnik : Općina Kalnik, 2005.
292 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Kloštar Podravski [e-dokument] / Općinsko poglavarstvo Općine Kloštar Podravski. - Kloštar Podravski : Općina Kloštar Podravski, 2004.
293 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Mošćenička Draga [e-dokument] / Općina Mošćenička Draga, Načelnik. - Mošćenička Draga : Općina Mošćenička Draga, [2011.].
294 Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Općine Nerežišća [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Nerežišća. - Nerežišća : Općina Nerežišća, 2014.
295 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Petrijevci [e-dokument] / Općinsko poglavarstvo Općine Petrijevci. - Petrijevci : Općinsko vijeće Općine Petrijevci, 2005.
296 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Podgora [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Podgora. - Podgora : Općina Podgora, 2011.
297 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Selca [e-dokument] / Općina Selca, Općinsko poglavarstvo. - Selca : Općina Selca, 2008.
298 Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Općine Stupnik [tisak] / Općina Stupnik. - Stupnik : Općina Stupnik, 2010.
299 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Sveta Nedelja [tisak] / Općina Sveta Nedelja. - Nedešćina : Općina Sveta Nedelja, 2009.
300 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega [e-dokument] / Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Općinski načelnik. - Tar-Torre : Općina Tar Vabriga, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655