Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Provedbeni program Grada Otočca za razdoblje 2021. - 2025. godine [e-dokument] / Grad Otočac. - Otočac : Grad Otočac, 2021.
242 Provedbeni program Grada Petrinje za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Grad Petrinja. - Petrinja : Grad Petrinja, [2021].
243 Provedbeni program Grada Varaždina za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Grad Varaždin. - Varaždin : Grad Varaždin, 2021.
244 Provedbeni program Grada Vukovara za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Grad Vukovar. - Vukovar : Grad Vukovar, 2021.
245 Provedbeni program Grada Zaboka za razdoblje 2022. - 2025. [e-dokument] / Grad Zabok, Etičko povjerenstvo. - Zabok : Grad Zabok, 2021.
246 Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine [e-dokument] / Istarska županija. - Pula : Istarska županija, 2021.
247 Provedbeni program Ministarstva kulture i medija za razdoblje od 2021. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo kulture i medija. - Zagreb : Ministarstvo kulture i medija, 2022.
248 Provedbeni program Općine Antunovac za razdoblje 2021. do 2025. [e-dokument] / Općina Antunovac. - Antunovac : Općina Antunovac, 2021.
249 Provedbeni program Općine Bednja za razdoblje 2021. - 2025. [e-dokument] / Općina Bednja. - Bednja : Općina Bednja, 2021.
250 Provedbeni program Općine Dicmo za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / NEOKOD d.o.o.. - Dicmo : Općina Dicmo, 2021.
251 Provedbeni program Općine Gorjani za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Općina Gorjani. - Gorjani : Općina Gorjani, 2021.
252 Provedbeni program Općine Hercegovac za razdoblje od 2021. do 2025. godine [e-dokument] / Općina Hercegovac. - Hercegovac : Općina Hercegovac, 2021.
253 Provedbeni program Općine Hrašćina za razdoblje 2022.. - 2025. godine [e-dokument] / Općina Hrašćina. - Hrašćina : Općina Hrašćina, 2021.
254 Provedbeni program Općine Jalžabet za razdoblje 2022. - 2025. [e-dokument] / Općina Jalžabet. - Jalžabet : Općina Jalžabet, 2021.
255 Provedbeni program Općine Kraljevec na Sutli za razdoblje 2022. - 2025. [e-dokument] / Općina Kraljevec na Sutli. - Kraljevec na Sutli : Općina Kraljevec na Sutli, 2021.
256 Provedbeni program Općine Krapinske Toplice za razdoblje 2022. - 2025. godine / Općina Krapinske Toplice. - Krapinske Toplice : Općina Krapinske Toplice, 2021.
257 Provedbeni program Općine Kumrovec za razdoblje 2022.-2025. godine [e-dokument] / Općina Kumrovec. - Kumrovec : Općina Kumrovec, 2021.
258 Provedbeni program Općine Lastovo do 2025. [e-dokument] / Općina Lastovo. - Lastovo : Općina Lastovo, 2021.
259 Provedbeni program Općine Lipovljani za razdoblje 2021. - 2025. [e-dokument] / Općina Lipovljani. - Lipovljani : Općina Lipovljani, 2021.
260 Provedbeni program Općine Lobor za razdoblje 2022. - 2025. [e-dokument] / Općina Lobor. - Lobor : Općina Lobor, 2021.
261 Provedbeni program Općine Lokvičići za razdoblje 2022.-2025. godine [e-dokument] / Općina Lokvičići. - Lokvičići : Općina Lokvičići, 2021.
262 Provedbeni program Općine Lopar za razdoblje 2021. - 2025. godine [e-dokument] / Općine Lopar. - Lopar : Općina Lopar, 2021.
263 Provedbeni program Općine Marija Bistrica za razdoblje 2022.-2025 [e-dokument] / Općina Marija Bistrica. - Marija Bistrica : Općina Marija Bistrica, 2021.
264 Provedbeni program Općine Mače za razdoblje 2022.-2025. godine. [e-dokument] / Općina Mače. - Mače : Općina Mače, 2021.
265 Provedbeni program Općine Mihovljan za razdoblje 2022.-2025. [e-dokument] / Općina Mihovljan. - Mihovljan : Općina Mihovljan, 2021.
266 Provedbeni program Općine Mrkopalj 2021.-2025. godine [e-dokument] / Općina Mrkopalj. - Mrkopalj : Općina Mrkopalj, 2021.
267 Provedbeni program Općine Pašman 2021.-2025. [e-dokument] / Općina Pašman. - Pašman : Općina Pašman, 2021.
268 Provedbeni program Općine Plaški za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / NEOKOD d.o.o. - Zagreb : Općina Plaški, 2021.
269 Provedbeni program Općine Podstrana 2022. - 2025. [e-dokument] / Općina Podstrana. - Podstrana : Općina Podstrana, 2021.
270 Provedbeni program Općine Postira 2022. - 2025. [e-dokument] / Poduzetnički centar Aktiva j.d.o.o. - Postira : Općina Postira, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655