Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

61 Izvana i iznutra : metode i prakse organizacijske transformacije prema sudjelovanju u kulturi [e-dokument] / uredila Antonija Letinić. - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2022. - (Bilbioteka "Kultura nova"). ISBN 978-953-8224-07-2.
62 Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za ... godinu [e-dokument] / Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo. - Rijeka : Grad Rijeka, 2018- .
63 Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Grada Valpova ... godinu [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradsko vijeće. - Valpovo : Grad Valpovo, 2019- .
64 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i razvoja civilnog društva na području Općine Peteranec u 2021. godini [e-dokument] / Općina Peteranec, Načelnik. - Peteranec : Općina Peteranec, 2022.
65 Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2014. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Ogulina. - Ogulin : Grad Ogulin, 2015.
66 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Drnje u ... godini [e-dokument] / Općina Drnje, Općinski načelnik. - Drnje : Općina Drnje, 2016- .
67 Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2021. godini [e-dokument] / Načelnik Općine Kalnik. - Kalnik : Općina Kalnik, 2022.
68 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2021. godini [e-dokument] / Općina Sveti Ivan Žabno, Općinski načelnik. - Sveti Ivan Žabno : Općina Sveti Ivan Žabno, 2022.
69 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Đelekovec u ... godini [e-dokument] / Općina Đelekovec, Načelnica. - Đelekovec : Općina Đelekovec, 2016- .
70 Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2017.
71 Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2014.
72 Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2012.
73 Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2022.
74 Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2016.
75 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za... godinu [e-dokument] / Općina Andrijaševci, Općinski načelnik. - Andrijaševci : Općina Andrijaševci, 2014- .
76 Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2016.
77 Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2017.
78 Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2012.
79 Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2014.
80 Izvješće o o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica u ... godini [e-dokument] / Općina Mala Subotica, Općinski načelnik. - Mala Subotica : Općina Mala Subotica, 2015- .
81 Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u godini 2007. - sažetak / [Zastupnik Slavko Cvetnić, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
82 Izvješće o radu Izaslanstva Sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe u 1996. godini / [Hrvatski sabor]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
83 Izvješće o radu Matice hrvatske ... - ... [e-dokument] / Matica hrvatska. - Zagreb : Matica hrvatska, 2018-.
84 Izvješće o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za ... godinu [e-dokument] / Grad Samobor, Upravni odjel za društvene djelatnosti. - Samobor : Grad Samobor, 2015- .
85 Izvješće o radu Vlade Republike Hrvatske u prvoj godini mandata i glavne programske zadaće Vlade u 2001. godini / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvješća i programi).
86 Izvješće o radu Županijskog poglavarstva od 1.srpnja 2008. godine do 31. ožujka 2009. godine [e-dokument] / Varaždinska županija, Županijsko poglavarstvo. - Varaždin : Varaždinska županija, 2009.
87 Izvješće rada Općinskog poglavarstva za 2007. godinu [e-dokument] / Općina Brtonigla. - Brtonigla : Općina Brtonigla, 2008.
88 Ja volim svoj grad [tisak + e-dokument] / Grad Virovitica. - Virovitica : Grad Virovitica, 2006.
89 Ja volim svoj grad [tisak] / Grad Virovitica. - Virovitica : Grad Virovitica, 2005.
90 Ja volim svoj grad [tisak] / Grad Virovitica. - Virovitica : Grad Virovitica, 2008.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655