Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 >>

301 S margina u središte : prinos raspravi o kulturi i razvoju u Europi : sažetak Izvještaja koji je Europska grupa za kulturu i razvoj pripremila za Vijeće Europe, srpanj 1997 [tisak] / urednica Naima Balić ; prevela Emilija Beltram. - Zagreb : Ministarstvo kulture : Vijeće Europe, 1998. ISBN 953-6240-01-7.
302 Sažetak Informacije o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. - 2020. za 2018. godinu [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2019.
303 Skradin : arhitektonski elementi i detalji [tisak] / Ivo Šprljan. - Zagreb : Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, 1997. ISBN 953-6049-01-5.
304 Split : vodič kroz kulturu [e-dokument] / [urednik Siniša Kuko]. - Split : Grad Split, 2015. ISBN 978-953-97109-6-3.
305 Sporazum o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazila - (Uredba o objavi Sporazuma o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazila, NN-MU 005/2023).
306 Stari grad Slunj : od knezova Krčkih-Frankopana do krajiške obrambene utvrde [tisak] / Milan Kruhek, Zorislav Horvat. - Zagreb : Ministarstvo kulture i prosvjete Republike Hrvatske, Zavod za zaštitu spomenika kulture, 1993. ISBN 953-6049-00-7.
307 Strategia culturale [e-dokument] / Citta di Umago. - Umag : Grad Umag, 2012.
308 Strategija kulturnog razvitka : Hrvatska u 21. stoljeću : dokument [tisak] / voditelj projekta Vjeran Katunarić, urednici Biserka Cvjetičanin i Vjeran Katunarić. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2003. - (Biblioteka Kulturni razvitak ; knj. 3). ISBN 953-6240-23-8.
309 Strategija kulturnog razvitka : nacrt [tisak] / voditelj projekta Vjeran Katunarić, urednici Biserka Cvjetičanin i Vjeran Katunarić. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2001. - (Biblioteka Kulturni razvitak ; knj. 1). ISBN 953-6240-07-6.
310 Strategija kulturnog razvitka grada Osijeka 2014. - 2020. [e-dokument] / Grad Osijek. - Osijek : Grad Osijek, 2014.
311 Strategija razvitka kulture : nacrt [tisak] / Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2000. - (Hrvatska u 21. stoljeću).
312 Strategija razvoja : IMO : 2011-2016. [e-dokument] / Institut za međunarodne odnose. - Zagreb : Institut za međunarodne odnose, 2011.
313 Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020. : vizija, ciljevi, prioriteti, mjere [e-dokument] / Grad Bjelovar. - Bjelovar : Grad Bjelovar, 2016.
314 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. : izvješće o provedbi Strategije za razdoblje ... [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2015- .
315 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. : izvješće o provedbi Strategije za razdoblje I. - VI. 2014. [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2014.
316 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. : izvješće o provedbi Strategije za razdoblje I. - XII. 2014. [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2015.
317 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. : izvješće o provedbi Strategije za razdoblje I.-XII.2013. [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2014.
318 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. : izvješće o provedbi strategije za razdoblje I.-XII.2017. [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2018.
319 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. : plan provedbe projekata u 2014. godini [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2014.
320 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. : plan provedbe projekata u 2015. godini [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2015.
321 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. : plan provedbe projekata u 2017. godini [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2017.
322 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2012.
323 Strategija razvoja kulture Grada Poreča - Parenzo 2017. - 2022. [e-dokument] / Grad Poreč. - Poreč : Grad Poreč, 2017.
324 Strategija razvoja kulturnog turizma [e-dokument] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/073] Sedamdeset treća sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-11-06] : prilozi za raspravu).
325 Strategija razvoja Općine Gradac za razdoblje 2019.-2023. godine [e-dokument] / Poduzetnički centar Aktiva j.d.o.o. - Gradac : Općina Gradac, [2019].
326 Strategija razvoja Općine Jelenje za razdoblje od 2015. - 2020. godine [e-dokument] / CLER d.o.o.. - Rijeka, Skrad : Općina Jelenje, 2016.
327 Strategija razvoja Općine Lopar za razdoblje od 2020. do 2030. godine [e-dokument] / Općine Lopar. - Lopar : Općina Lopar, 2020.
328 Strategija razvoja Općine Martijanec od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Ludbreški poduzetnički centar d.o.o.. - Martijanec : Općina Martijanec, 2015.
329 Strategija razvoja Općine Milna za razdoblje od 2020. do 2025. godine [e-dokument] / Poduzetnički centar Aktiva j.d.o.o. - Milna : Općina Milna, 2020.
330 Strategija razvoja Općine Podturen za razdoblje 2018. - 2023. godine [e-dokument] / BDC d.o.o.. - Zagreb : Općina Podturen, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655