Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit" za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit. - Krasno : Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, 2021.
242 Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit" za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit. - Krasno : Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, 2022.
243 Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Medvednica" za 2016. godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Medvednica". - Zagreb : Javna ustanova "Park prirode Medvednica", 2016.
244 Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Učka" za 2016. godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Učka". - Lovran : Javna ustanova "Park prirode Učka", 2016.
245 Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Učka" za 2017. godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Učka". - Lovran : Javna ustanova "Park prirode Učka", 2016.
246 Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Učka" za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Učka". - Lovran : Javna ustanova "Park prirode Učka", 2017.
247 Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Učka" za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Učka". - Lovran : Javna ustanova "Park prirode Učka", 2018.
248 Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Učka" za 2020. g. [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Učka". - Lovran : Javna ustanova "Park prirode Učka", 2019.
249 Financijski plan Javne ustanove Nacionalni park Risnjak za 01. - 03. 2016. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Risnjak. - Crni Lug : Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, 2015.
250 Financijski plan Javne ustanove Nacionalni park Risnjak za 2015. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Risnjak. - Crni Lug : Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, 2014.
251 Financijski plan Javne ustanove Nacionalni park Risnjak za 2016. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Risnjak. - Crni Lug : Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, 2016.
252 Financijski plan Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit. - Krasno : Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, 2019.
253 Financijski plan Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit. - Krasno : Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, 2020.
254 Financijski plan Javne ustanove Park prirode Kopački rit za 2020. godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Kopački rit". - Lug : Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 2019.
255 Financijski plan Javne ustanove Park prirode Kopački rit za 2020. i projekcija za 2021-2022. [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Kopački rit". - Lug : Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 2019.
256 Financijski plan Javne ustanove Park prirode Kopački rit za 2021. i projekcija za 2022-2023. [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Kopački rit". - Lug : Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 2020.
257 Financijski plan Javne ustanove Park prirode Kopački rit za 2022. godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Kopački rit". - Lug : Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 2021.
258 Financijski plan Javne ustanove Park prirode Kopački rit za 2022. i projekcija za 2023-2024. [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Kopački rit". - Lug : Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 2021.
259 Financijski plan Javne ustanove Park prirode Vransko jezero za razdoblje od 2022. do 2024. godine [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Vransko jezero. - Biograd na Moru : Javna ustanova Park prirode Vransko jezero, 2021.
260 Financijski plan JU "Park prirode Medvednica" za 2015. godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Medvednica". - Zagreb : Javna ustanova "Park prirode Medvednica", [2014].
261 Financijski plan JUPP Telašćica 2017. [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Telašćica". - Sali : Park prirode Telašćica, 2016.
262 Financijski plan Međimurskog veleučilišta u Čakovcu za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu [e-dokument] / Međimursko veleučilište u Čakovcu. - Čakovec : Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2018.
263 Financijski plan Međimurskog veleučilišta u Čakovcu za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu [e-dokument] / Međimursko veleučilište u Čakovcu. - Čakovec : Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2018.
264 Financijski plan Ministarstva financija za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
265 Financijski plan Ministarstva hrvatskih branitelja za 2018. [e-dokument] / Ministarstvo hrvatskih branitelja. - Zagreb : Ministarstvo hrvatskih branitelja, 2017.
266 Financijski plan Ministarstva hrvatskih branitelja za 2020. [e-dokument] / Ministarstvo hrvatskih branitelja. - Zagreb : Ministarstvo hrvatskih branitelja, 2020.
267 Financijski plan Ministarstva obrane za 2016. (1. izmjene i dopune) i projekcije za 2017. i 2018. [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - [Zagreb] : Ministarstvo obrane, [2016].
268 Financijski plan Ministarstva obrane za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - [Zagreb] : Ministarstvo obrane, [2017].
269 Financijski plan Ministarstva obrane za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2018.
270 Financijski plan Ministarstva obrane za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655