Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 >>

31 Javne potrebe u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije u 2011. godini : rezultati anketnog istraživanja Ministarstva kulture Financiranje javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj 2011. [e-dokument] / anketno istraživanje proveli, rezultate obradili i priredili Boris Jurinić, Sanja Markušev-Jelačić, Krešimir Račić, Marija Šurin (Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za strateško planiranje i analitiku). - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, 2012.
32 Javne potrebe u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije u 2012. godini : rezultati anketnog istraživanja Ministarstva kulture "Financiranje javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj 2012." [e-dokument] / anketno istraživanje proveli, rezultate obradili i priredili Boris Jurinić, Sanja Markušev-Jelačić, Krešimir Račić, Marija Šurin (Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za strateško planiranje i analitiku). - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, 2013.
33 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, Varaždinske županije, Virovitičko-podravske županije [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošlljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2021. ISBN 978-953-7688-54-7.
34 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, Varaždinske županije, Virovitičko-podravske županije [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2018.
35 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, Varaždinske županije, Virovitičko-podravske županije [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2017.
36 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2016.
37 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2015.
38 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2013.
39 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2011.
40 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2010.
41 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2019.
42 Kamo nakon osnovne škole : mogućnosti školovanja na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2009.
43 Kamo nakon osnovne škole? [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Bjelovar. - Bjelovar : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Bjelovar, 2008.
44 Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2020.
45 Komunikacijska strategija za upravljanje i provedbu Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2010.
46 Likvidnost i solventnost u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji od 2000. do 2007. godine [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar. - Zadar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar, 2008.
47 Mjesečni statistički bilten [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar. - Bjelovar : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, 2009- . ISSN 1331-4696.
48 Mreža : gospodarska kretanja [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar. - Bjelovar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar, 1998- . ISSN 1332-0882.
49 Nezaposlenost i zapošljavanje u ... mjesecu ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar. - Bjelovar : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, 2014- .
50 Nezaposlenost i zapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u mjesecu ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar. - Bjelovar : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, 2014-.
51 Osvrt na stanje i kretanja u gospodarstvu Bjelovarsko-bilogorske županije u 2008. godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar. - Bjelovar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar, 2009.
52 Pet godina Bjelovarsko-bilogorske županije u Europskoj uniji [e-dokument] / Župan Bjelovarsko-bilogorske županije. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2018.
53 Plan razvojnih programa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014., 2015. i 2016. godinu [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2014.
54 Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Bjelovarsko-bilogorske županije 2012.-2014. [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2012.
55 Program za mlade Bjelovarsko-bilogorske županije 2018. - 2020. [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2018.
56 Program zaštite okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2003.
57 Proračun : Bjelovarsko-bilogorska županija : prihodi i rashodi, primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji [2010.] [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za pripremu proračuna, Odjel za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2010.].
58 Proračun : Bjelovarsko-bilogorska županija : prihodi i rashodi, primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji [2009.] [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za pripremu proračuna, Odjel za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2009.].
59 Proračun Bjelovarsko - bilogorske županije 2019 : vodič za građane [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2019.
60 Proračun Bjelovarsko - bilogorske županije 2021. : vodič za građane [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655