Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Katalog informacija Grada Jastrebarskog [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog. - Jastrebarsko : Grad Jastrebarsko, 2012.
182 Katalog informacija Grada Klanjca [e-dokument] / Grad Klanjec. - Klanjec : Grad Klanjec, [2014.].
183 Katalog informacija Grada Knina [e-dokument] / Grad Knin. - Knin : Grad Knin, 2009.
184 Katalog informacija Grada Korčule [e-dokument] / Grad Korčula. - Korčula : Grad Korčula, 2010.
185 Katalog informacija Grada Krapine [e-dokument] / Grad Krapina. - Krapina : Grad Krapina, 2010.
186 Katalog informacija Grada Krka [e-dokument] / Grad Krk. - Krk : Grad Krk, [2010].
187 Katalog informacija Grada Makarske [e-dokument] / Grad Makarska. - Makarska : Grad Makarska, [2012].
188 Katalog informacija Grada Novigrada [e-dokument] / Grad Novigrad - Cittanova, Gradsko vijeće. - Novigrad : Grad Novigrad - Cittanova, 2005.
189 Katalog informacija Grada Novske [e-dokument] / Grad Novska. - Novska : Grad Novska, 2005.
190 Katalog informacija Grada Ogulina [e-dokument] / Grad Ogulin, Gradsko vijeće. - Ogulin : Gradsko vijeće Grada Ogulina, [2012.].
191 Katalog informacija Grada Omiša [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Omiša. - Omiš : Grad Omiš, [2012].
192 Katalog informacija Grada Osijeka [e-dokument] / Grad Osijek. - Osijek : Grad Osijek, [2008.].
193 Katalog informacija Grada Otok [tisak] / Grad Otok. - Otok : Grad Otok, 2009.
194 Katalog informacija Grada Ozlja [e-dokument] / Grad Ozalj. - Ozalj : Grad Ozalj, [2007].
195 Katalog informacija Grada Pleternice [tisak] / Grad Pleternica. - Pleternica : Grad Pleternica, 2008.
196 Katalog informacija Grada Požege [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Požege. - Požega : Grad Požega, 2010.
197 Katalog informacija Grada Pregrade [e-dokument] / Grad Pregrada, Gradonačelnica. - Pregrada : Grad Pregrada, 2012.
198 Katalog informacija Grada Senja [e-dokument] / Grad Senj. - Senj : Grad Senj, 2009.
199 Katalog informacija Grada Senja [e-dokument] / Grad Senj. - Senj : Grad Senj, 2018.
200 Katalog informacija Grada Senja [tisak + e-dokument] / Grad Senj. - Senj : Grad Senj, 2010.
201 Katalog informacija Grada Valpova [e-dokument] / Grad Valpovo. - Valpovo : Grad Valpovo, 2007.
202 Katalog informacija Grada Velike Gorice [e-dokument] / Grad Velika Gorica, Gradonačelnik. - Velika Gorica : Grad Velika Gorica, 2012.
203 Katalog informacija Grada Zaprešića [e-dokument] / Grad Zaprešić. - Zaprešić : Grad Zaprešić, 2011.
204 Katalog informacija Grada Čakovca [e-dokument] / Grad Čakovec. - Čakovec : Grad Čakovec, 2004.
205 Katalog informacija Grada Čakovca [e-dokument] / Grad Čakovec. - Čakovec : Grad Čakovec, 2010.
206 Katalog informacija Grada Čazme [e-dokument] / Grad Čazma. - Čazma : Grad Čazma, 2005.
207 Katalog informacija Grada Šibenika [e-dokument] / Grad Šibenik. - Šibenik : Grad Šibenik, [2008].
208 Katalog informacija Grada Županja : s [i.e. sa] sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Grad Županja. - Županja : Grad Županja, 2013.
209 Katalog informacija Grada Županje : s [i.e. sa] sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Grad Županja. - Županja : Grad Županja, 2008.
210 Katalog informacija koje posjeduje, nadzire i kojima raspolaže Općina Brdovec [e-dokument] / Općina Brdovec. - Brdovec : Općina Brdovec, [2012].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655