Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

31 Izvje箃aj o radu za razdoblje od .. do ... godine [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija, Povjerenik za korisnike usluga Hrvatske radiotelevizije. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2015- .
32 Izvje箃aj o tro筴ovima sponzorstva u .... godini [e-dokument] / Nacionalni park Plitvi鑛a jezera. - Plitvi鑛a Jezera : Nacionalni park Plitvi鑛a jezera, 2018- .
33 Izvje规e Hrvatskomu saboru o radu Programskoga vije鎍 HRT-a i o provedbi programskih na鑕la i obveza utvr餰nih zakonom u programima HR-a i HTV-a u razdoblju od. 20. rujna 2006. do 3. rujna 2007. [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2007.
34 Izvje规e Hrvatskomu saboru o radu Programskoga vije鎍 HRT-a i o provedbi programskih na鑕la i obveza utvr餰nih zakonom u programima HR-a i HTV-a u razdoblju od. 3. rujna 2007. do 14. listopada 2008. [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2007.
35 Izvje规e Hrvatskomu saboru o radu Programskoga vije鎍 HRT-a i o provedbi programskih na鑕la i obveza utvr餰nih zakonom u programima HR-a i HTV-a u razdoblju od. 14. studenoga 2003. do 30. lipnja 2004. [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2004.
36 Izvje规e o dokumentarnim djelima emitiranim u radijskim programima Hrvatske radiotelevizije u ... godini [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2012- .
37 Izvje规e o izvr筫nju Programa javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja na podru鑚u Op鎖ne Drnje u ... godini [e-dokument] / Op鎖na Drnje, Op鎖nski na鑕lnik. - Drnje : Op鎖na Drnje, 2016- .
38 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog veterinarskog instituta za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017-.
39 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin... [et al.]. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju [etc.], 2010.
40 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju... [et al.]. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju [etc.], 2010.
41 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Agencije za obalni linijski pomorski promet, Split za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split, 2009- .
42 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2011- .
43 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2015.
44 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Financijske agencije za 2008. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2010.
45 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Fonda za naknadu oduzete imovine za 2013. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2015.
46 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Fonda za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2009- .
47 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatske poljoprivredne agencije za 2014. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica, 2015.
48 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog centra za razminiranje za 2014. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak, 2015.
49 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2010.
50 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2009- .
51 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog zavoda za zapo筶javanje za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2009- .
52 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2009- .
53 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Hrvatska radiotelevizija za 2008. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2010- .
54 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Nacionalni park Brijuni za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin, 2008-.
55 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Nacionalni park Kornati za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured ﹊benik. - ﹊benik : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured ﹊benik, 2008-.
56 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Nacionalni park Krka za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured ﹊benik. - ﹊benik : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured ﹊benik, 2008.
57 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Nacionalni park Mljet za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Dubrovnik. - Dubrovnik : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Dubrovnik, 2008-.
58 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Nacionalni park Paklenica za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar. - Zadar : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar, 2008-.
59 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Nacionalni park Plitvi鑛a jezera za ..... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Karlovac. - Karlovac : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Karlovac, 2008-.
60 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Nacionalni park Risnjak za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2008-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655