Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Sporazum o uzajamnoj administrativnoj pomoći u sprečavanju, otkrivanju i suzbijanju carinskih prekršaja između SFRJ i Republike Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
32 Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 004/2001).
33 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 009/2007).
34 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 009/2010).
35 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Irana o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Irana o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima, NN-MU 008/2018).
36 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 003/2004).
37 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 010/2006).
38 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 002/2006).
39 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 015/1999).
40 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 011/2006).
41 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 008/2005).
42 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 002/2006).
43 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 001/2000).
44 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 001/2010). NE VAŽI!.
45 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 011/2003).
46 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbija­nju carinskih prekršaja, NN-MU 011/2002).
47 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 003/2000).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655