Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4

91 Registar ugovora jednostavne nabave Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji [e-dokument] / Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji. - Slavonski Brod : Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, 2017.
92 Registar ugovora o javnoj nabavi [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2012.].
93 Registar ugovora u 2017. godini / Grad Drniš. - Drniš : Grad Drniš, 2017.
94 Strategija razvoja sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/27] Dvadesetsedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-06-20] prilozi za raspravu).
95 Uredba o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o javno-privatnom partnerstvu po modelu privatne financijske inicijative : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/27] Dvadesetsedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-06-20] prilozi za raspravu).
96 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/37] Trideset sedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-01-21] prilozi za raspravu).
97 Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/02] Druga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-01-24] prilozi za raspravu).
98 Uredba o objavama i evidenciji javne nabave : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/02] Druga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-01-24] prilozi za raspravu).
99 Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/19] Devetnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-08] prilozi za raspravu).
100 Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/01] Prva sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-07-11] prilozi za raspravu).
101 Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/03] Treća sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-01-31] prilozi za raspravu).
102 Uredba o provođenju nadzora kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/03] Treća sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-01-31] prilozi za raspravu).
103 Uredba o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/03] Treća sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-01-31] prilozi za raspravu).
104 Uredba o Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/25] Dvadeset peta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-12] prilozi za raspravu).
105 Uredba o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/02] Druga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-01-24] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655