Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

91 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/07] Sedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-29] prilozi za raspravu).
92 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/07] Sedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-29] prilozi za raspravu).
93 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Odluke o privremenom finaniranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/04] Četvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-07] prilozi za raspravu).
94 Rješenje o odobrenju sredstva na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/254] Dvjesto pedeset i četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-08-23] prilozi za raspravu).
95 Rješenje o odobrenju sredstva na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/254] Dvjesto pedeset i četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-08-23] prilozi za raspravu).
96 Smjernice za izradu novog Zakona o općem upravnom postupku Republike Hrvatske [e-dokument] / Središnji državni ured za upravu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/211] Dvjesto jedanaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-01-25] prilozi za raspravu).
97 State administration reform strategy for the period 2008.-2011. [e-dokument] / Central State Office for Administration. - Zagreb : Central State Office for Administration, 2008.
98 Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2015.
99 Strategija razvoja Općine Podturen za razdoblje 2018. - 2023. godine [e-dokument] / BDC d.o.o.. - Zagreb : Općina Podturen, 2018.
100 Strategija razvoja Općine Vrbanja za razdoblje 2017.-2023. [e-dokument] / Općina Vrbanja. - Vrbanja : Općina Vrbanja, 2020.
101 Strategija reforme državne uprave za razdoblje 2008.-2011. [e-dokument] / Središnji državni ured za upravu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/11] Jedanaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-19] prilozi za raspravu).
102 Strategija reforme državne uprave za razdoblje 2008.-2011. [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za upravu. - Zagreb : Središnji državni ured za upravu, 2008. ISBN 978-953-55428-0-3.
103 Strateški okvir za razvoj 2006. - 2013. : sažetak [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2007.
104 Strateški okvir za razvoj 2006. - 2013. [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske ; Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2006. ISBN 953-7443-00-0.
105 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2014. - 2016. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2013.
106 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2015. - 2017. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2014.
107 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2016. - 2018. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2015.
108 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2017. - 2019. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2016.
109 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2018.-2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2017.
110 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2019.-2021. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2018.
111 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2020.-2022. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2019.
112 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2020.-2022. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2019.
113 Strateški plan za razdoblje 2012. - 2014. godine : (ver. 20. siječnja 2012. [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2012.
114 Strateški plan za razdoblje 2013. - 2015. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2012.
115 Strateški program razvoja Općine Jagodnjak za razdoblje 2021.-2027. : nacrt, radna verzija [e-dokument] / Općina Jagodnjak. - Jagodnjak : Općina Jagodnjak, 2021.
116 Strateški program razvoja Općine Zdenci : 2015. - 2020. [e-dokument] / Općina Zdenci. - Zdenci : Općina Zdenci, 2016.
117 Sustav tijela za ostvarivanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / urednik Darko Göttlicher. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava, 2002. ISBN 953-6430-45-2.
118 Sustav tijela za zaštitu i promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj [tisak] / Vlada Republike Hrvatske ; pripremio Darko Göttlicher. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1998. - (Knjižnica Dokumenti ; knj. 1). ISBN 953-6430-02-9.
119 System of bodies for the protection and promotion of human rights in the Republic of Croatia [tisak] / Government of the Republic of Croatia ; prepared by Darko Göttlicher. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 1998. - (Bibliotheca Documents ; book 1). ISBN 953-6430-03-7.
120 The quality of governance and economic growth in Croatia [e-dokument] / Marijana Bađun. - Zagreb : Institut za javne financije, 2006. - (Occasional paper ; 29).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655