Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

61 Nacionalni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu [e-dokument] / [autori: Neven Ivandić, Ivo Kunst]. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2014.
62 Nacionalni program reformi ... [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014- .
63 Nacionalni strateški plan razvoja ribarstva [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2013.
64 Nacionalni strateški referentni okvir 2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
65 Nacrt prijedloga zakona o preuzimanju dioničkih društava [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/243] Dvjesto četrdeset i treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-05] prilozi za raspravu).
66 National Reform Programme ... [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia ; Ministry of the Regional Development and EU Funds. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2014- .
67 Newsletter : Regional Competitiveness Operational Programme News [e-dokument] / Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship, Regional Competitiveness Operational Programme Directorate. - Zagreb : Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship, Regional Competitiveness Operational Programme Directorate, 2011-2011 . NE IZLAZI VIŠE!.
68 Novi gospodarski razvoj i konkurentnost hrvatske proizvodne industrije : sažetak izviješća [e-dokument] / Bečki institut za međunarodne ekonomske studije. - Zagreb : Ured predsjednika Republike, 2001.
69 Novosti : Operativni program za regionalnu konkurentnost [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za Operativni program za regionalnu konkurentnost. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za Operativni program za regionalnu konkurentnost, 2011-2011 . NE IZLAZI VIŠE!.
70 Okvir za praćenje makroekonomskih neravnoteža u Europskoj uniji - značenje za Hrvatsku [e-dokument] / Mislav Brkić, Ana Šabić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014. - (HNB Pregledi ; 25). ISSN 1334-0085.
71 Operational Programme Regional Competitiveness 2007-2013 [e-dokument] / Ministry of the Regional Development and EU Funds. - Zagreb : Ministry of the Regional Development and EU Funds, 2013.
72 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/17] Sedamnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-02] prilozi za raspravu).
73 Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2005. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/077] Sedamdeset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske :[ 2005-04-07] prilozi za raspravu).
74 Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2006. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/148] Sto četrdeset osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-03-16] prilozi za raspravu).
75 Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2007. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/223] Dvjesto dvadeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-03-22] prilozi za raspravu).
76 Operativni program poticanja konkurentnosti i inovativnosti u maloj brodogradnji za 2011. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2011.
77 Operativni program potpora održanju konkurentnosti tekstilne industrije, industrije kože i proizvoda od kože za 2010. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2010.
78 Operativni program potpora razvoju proizvodnje metala, te gotovih metalnih proizvoda za 2010. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2010.
79 Operativni program potpora sektorima prerađivačke industrije za 2011. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2011.
80 Operativni program razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2011. - 2014. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 2011.
81 Operativni program Regionalna konkuretnost 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
82 Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007 - 2011 : podrška Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom za regionalnu konkurentnost [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, [2007.].
83 Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2009. 2007HR16IPO001 : instrument pretpristupne pomoći [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, [Uprava za Operativni program za regionalnu konkurentnost]. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, [2007.].
84 Plan rada za 2012. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za poslovne informacije. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2011.
85 Plan rada za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za poslovne informacije. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Centar za poslovne informacije, 2013.
86 Plan razvojnih programa [2017.] [e-dokument] / Grad Garešnica. - Garešnica : Grad Garešnica, 2016.
87 Plan razvojnih programa [e-dokument] / Općina Kotoriba, Načelnik. - Kotoriba : Općina Kotoriba, 2018.
88 Plan razvojnih programa [e-dokument] / Općina Orehovica. - Orehovica : Općina Orehovica, 2018.
89 Plan razvojnih programa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014., 2015. i 2016. godinu [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2014.
90 Plan razvojnih programa Grada Klanjca za 2018. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Klanjca. - Klanjec : Grad Klanjec, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655