Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 Agribusiness in Croatia - investment opportunities [tisak] / Government of the Republic of Croatia. Croatian Investment Promotion Agency. - Zagreb : CIPA, 1998. - (Fact sheet ; 3).
2 Akcijski plan provedbe Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Šibensko-kninska županija. - Šibenik : Šibensko-kninska županija, 2011.
3 Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - [Zagreb] : Vlada Republike Hrvatske, 2017.
4 Aktivnosti i usluge Komore Zagreb [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : HGK - Komora Zagreb, 2007.
5 Aktivnosti i usluge Komore Zagreb [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : HGK - Komora Zagreb, [2009.].
6 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u 2007. godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
7 Analiza kapaciteta za korštenje EU fondova na županijskoj razini [e-dokument] / Institut za međunarodne odnose. - Zagreb : Institut za međunarodne odnose, 2011. ISBN 978-953-6096-55-8.
8 Analiza razvojnih potencijala otoka (na primjeru Primorsko-goranske županije i otoka Ilovika) : međunarodna radionca, 18. - 25. svibnja 2004. [tisak] = Il piano paesaggistico dell'isola (su esempio della Regione litoraneo-montana e dell'isola di Ilovik) : seminario, 18 - 25 maggio 2004. / Primorsko-goranska županija. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2005. ISBN 953-7221-02-4.
9 Articulating interests in a changing world: Croatia at United Nations Headquarters : 1998 [tisak] / editor Ivan Šimonović. - Zagreb : Institute for International Relations - IMO, 1999. - (CIRR Series ; 1). ISBN 953-6096-13-7.
10 BDP po stanovniku u NUTS 3 regijama EU [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2019.
11 Belišće 2020 : strategija razvoja Grada Belišća za razdoblje 2014. - 2020. [e-dokument] / [izvođač: Modra nit d.o.o.]. - Belišće : Grad Belišće, 2015.
12 Bilten [tisak + e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1994- . ISSN 1331-6036.
13 Bulletin [tisak + e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Croatian National Bank, 1994- . ISSN 1331-6028.
14 Ciljevi općinske uprave [e-dokument] / Općina Primorski Dolac. - Primorski Dolac : Općina Primorski Dolac, 2012.
15 Continuing programme for the reconstruction of war-effected settlements : final version [tisak] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 1998.
16 Corporate governance - new experiences: Implementation in South Eastern Europe : [1st International Conference proceedings, 03-04 November 2011, Zagreb, Croatia] [tisak] / Faculty of Economics and Business of the University of Zagreb. - Zagreb : Faculty of Economics and Business of the University of Zagreb, 2012. ISBN 978-953-6025-48-0.
17 Development project summary of the Municipality of Brinje 2006 - 2011 [e-dokument] / Project Management Consulting. - Brinje : Općina Brinje, [2012.].
18 Dugoročna razvojna vizija Banije [e-dokument] / Ured predsjednika Republike Hrvatske, Radna grupa za Baniju. - Zagreb : Ured predsjednika Republike Hrvatske, 2021.
19 Dugoročni razvitak gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije [tisak] / autori Nada Denona... [et al.]. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 1999. ISBN 953-6148-11-0.
20 Economy of Ragusa, 1300 - 1800 : The Tiger of the Medieval Mediterranean [e-dokument] / Oleh Havrylyshyn and Nora Srzentić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2014. ISBN 978-953-8013-05-8 (PDF).
21 Energetika [tisak] / stručni tim Goran Granić... [et al.]. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2002. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-36-3.
22 EU vijesti [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2003-2006 . NE IZLAZI VIŠE!.
23 Free zones in Croatia [tisak] / Croatian Investment Promotion Agency - CIPA. - Zagreb : CIPA, 1998. - (Fact sheet).
24 Godišnja financijska izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2005. godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/169] Sto šezdeset deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-14] prilozi za raspravu).
25 Godišnja financijska izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2006. godinu / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
26 Godišnja financijska izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2006. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/239] Dvjesto trideset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-20] prilozi za raspravu).
27 Godišnje izvješće Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za ... godinu / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
28 Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Koprivničko-križevačke županije za ... godinu [e-dokument] / Koprivničko-križevačka županija, Županijska skupština. - Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 2016- .
29 Godišnji plan rada Ministarstva gospodarstva za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
30 Gospodarska i društvena kretanja u Gradu Zagrebu : razdoblje ... godine : statistički podaci [tisak + e-dokument] / Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekova okoliša. - Zagreb : Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekova okoliša, 1996- . ISSN 1334-6644.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655