Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Plan razvoja Općine Plaški za razdoblje 2021.-2027 godine [e-dokument] / VALMINA d.o.o. - Zagreb : Općina Plaški, 2021.
182 Plan razvoja Općine Poličnik 2021.-2030. [e-dokument] / UMiUM d.o.o. - Poličnik : Općina Poličnik, 2020.
183 Plan razvoja Općine Radoboj 2021. - 2027. godinu [e-dokument] / Općina Radoboj. - Radoboj : Općina Radoboj, 2021.
184 Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine [e-dokument] / Osječko-baranjska županija. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2022.
185 Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2022.-2027. [e-dokument] / Zagrebačka županija. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2022.
186 Plan razvojnih programa [2017.] [e-dokument] / Grad Garešnica. - Garešnica : Grad Garešnica, 2016.
187 Plan razvojnih programa [e-dokument] / Općina Donji Vidovec. - Donji Vidovec : Općina Donji Vidovec, 2017.
188 Plan razvojnih programa [e-dokument] / Općina Kotoriba, Načelnik. - Kotoriba : Općina Kotoriba, 2018.
189 Plan razvojnih programa [e-dokument] / Općina Orehovica. - Orehovica : Općina Orehovica, 2018.
190 Plan razvojnih programa Grada Gospića za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu [e-dokument] / Grad Gospić, Gradonačelnik. - Gospić : Grad Gospić, 2017.
191 Plan razvojnih programa Grada Vukovara za 2019. g. i projekcije za 2020.-2021. [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Vukovara. - Vukovar : Grad Vukovar, 2018.
192 Plan razvojnih programa Općine Breznica za razdoblje od 2018. do 2020. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Breznica. - Varaždin : Općina Breznica, 2017.
193 Plan razvojnih programa Općine Dubrava za razdoblje 2018. - 2020. godine [e-dokument] / Općina Dubrava. - Dubrava : Općina Dubrava, 2017.
194 Plan razvojnih programa Općine Jarmina za razdoblje od 2018. do 2020. godine [e-dokument] / Načelnik Općine Jarmina. - Jarmina : Općina Jarmina, 2017.
195 Plan razvojnih programa Općine Lokve za razdoblje od 2018.-2020. [e-dokument] / Općina Lokve. - Lokve : Općina Lokve, 2017.
196 Plan razvojnih programa Općine Rakovec za razdoblje 2018. - 2020. godine [e-dokument] / Općina Rakovec. - Rakovec : Općina Rakovec, 2018.
197 Plan razvojnih programa Općine Sračinec za razdoblje od 2020. do 2022. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Sračinec. - Sračinec : Općina Sračinec, 2019.
198 Plan razvojnih programa Općine Vođinci za razdoblje od 2019. do 2021. godine [e-dokument] / Općina Vođinci. - Vođinci : Općina Vođinci, 2018.
199 Plan razvojnih programa za 2018. god., projekcije za 2019. i 2020., Općina Sibinj [e-dokument] / Općina Sibinj, Općinsko vijeće. - Sibinj : Općina Sibinj, 2017.
200 Plan razvojnih programja Općine Čaglin za 2019. sa projekcijama 2020. i 2021. godinu [e-dokument] / Općina Čaglin. - Čaglin : Općina Čaglin, 2018.
201 Plan ukupnog razvoja (Strateški razvojni program) Općine Podgora za razdoblje 2017. - 2020. godine [e-dokument] / URBOS doo Split Biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša. - Split : Općina Podgora, 2017.
202 Plan ukupnog razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2021. - 2030. [e-dokument] / Općina Breznica. - Breznica : Općina Breznica, 2021.
203 Plan ukupnog razvoja Općine Ljubešćica za razdoblje od 2021. - 2026. godine [e-dokument] / Općina Ljubešćica. - Ljubešćica : Općina Ljubešćica, 2021.
204 Plaće u gradu Zagrebu : u 1995. i šest mjeseci 1996. godine : statističke analize [tisak] / Iva Razumović. - Zagreb : Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekova okoliša, Odjel za statistiku, 1996.
205 Politika otvorenih podataka [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
206 Polugodišnje izvješće Hrvatske narodne banke o gospodarskim i novčanim kretanjima za 2000. godinu [tisak] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000.
207 Polugodišnje izvješće o gospodarskim kretanjima - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
208 Polugodišnje izvješće o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu : nacrt prijedloga [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/38] Tridesetosma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-31] prilozi za raspravu).
209 Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa Općine Brodski Stupnik za ... [e-dokument] / Općina Brodski Stupnik, Općinsko vijeće. - [Brodski Stupnik] : Općina Brodski Stupnik, [2017]- .
210 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/094] Devedeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-08-04] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655