Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

61 Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska 2007. za 2004. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/027] Dvadeset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-06-11] : prilozi za raspravu).
62 Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska 2007. za 2006. godinu : verzija 3.3 [e-dokument] / Diana Šimić ; Nikolina Bošnjak ; Tomislav Vračić. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2006.
63 Plan digitalne transformacije Grada Krka [e-dokument] / Apsolon. - Krk : Grad Krk, 2019.
64 Plan provedbe Programa "one stop shop" (VO.9, 2004-12-14) [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku ; Središnji državni ured za upravu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/057] Pedeset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-12-16] : prilozi za raspravu).
65 Plan provedbe Programa e-Hrvatska za 2008. godinu [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2009.
66 Plan provedbe Programa e-Hrvatska za 2009. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/85] Osamdesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-06-08] prilozi za raspravu).
67 Plan provedbe Programa e-Hrvatska za 2009. godinu [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2009.
68 Plan provedbe Programa One Stop Shop : ver. 1.0. [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2004.
69 Plan provedbe projekta prve usluge Programa One Stop Shop : verzija 1.0 [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku i Središnji državni ured za upravu. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2004.
70 Plan razvoja Općine Podravska Moslavina do 2027. godine na temelju koncepta "pametna općina" [e-dokument] / T&MC d.o.o. - Podravska Moslavina : Općina Podravska Moslavina, 2020.
71 Plan razvoja Općine Saborsko za razdoblje 2021.-2027. godine [e-dokument] / Općina Saborsko. - Saborsko : Općina Saborsko, [2021].
72 Plan razvoja Općine Viljevo do 2027. godine na temelju koncepta "pametna općina" [e-dokument] / T&MC Group. - Viljevo : Općina Viljevo, 2020.
73 Plan razvoja pametne Općine Lanišće [e-dokument] / Općina Lanišće. - Lanišće : Općina Lanišće, 2020.
74 Plan razvoja pametne Općine Lupoglav [e-dokument] / Općina Lupoglav. - Lupoglav : Općina Lupoglav, 2020.
75 Plan razvojnih programa za 2019. g. do 2021. g. [e-dokument] / Grad Trogir. - Trogir : Grad Trogir, 2019.
76 Plana provedbe Programa e-Hrvatska za 2008. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/25] Dvadesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-29] prilozi za raspravu).
77 Polugodišnje izvješće o provedbi Programa e-Hrvatska 2007. za 2006. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/186] Sto osamdeset šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-09-28] prilozi za raspravu).
78 Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-carina) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2022.
79 Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.
80 Predaja pismena Općini Punat elektroničkim putem [e-dokument] / Općina Punat. - Punat : Općina Punat, 2019. - (Newsletter službenika za informiranje Općine Punat).
81 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
82 Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
83 Prijedlog odluke o povjeravanju Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., poslova pohranjivanja drugog primjerka državnih matica, knjige državljana i replike podataka popisa birača u elektroničkom obliku [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/65] Šezdesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-01-15] prilozi za raspravu).
84 Program e-Ured : ver. 1.0 [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2011.
85 Program uvođenja znaka "Kvaliteta e-Uprave" za usluge i rješenja e-Uprave : uspostavljanje sustava kvalitete e-usluga i rješenja u razvoju e-Uprave : ver. 1.00 [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2010.
86 Projekt "Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) i njegovi moduli" [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2020.
87 Projekt e-Građani : program razvoja elektroničkih usluga : Verzija: 1.0 [službena verzija] [e-dokument] / Ministarstvo uprave, [Uprava za e-Hrvatsku]. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2013.
88 Provedbeni plan investicije R3-I1 uspostava digitalnih javnih usluga : Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - 1. izdanje. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2021.
89 Provedbeni plan projekta prve usluge Programa One Stop Shop [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku ; Središnji državni ured za upravu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/057] Pedeset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-12-16] : prilozi za raspravu).
90 Provedbeni program Ministarstva financija za razdoblje 2021.-2024. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655