Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 >>

31 Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe postupka prodaje 1.051.038 dionica društva Brodograđevna industrija 3. Maj d.d., Rijeka, pod posebnim uvjetima : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/57] Pedesetsedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-20] prilozi za raspravu).
32 Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe postupka prodaje 1.177.014 dionica društva Brodotrogir d.d ,Trogir, pod posebnim uvjetima : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/57] Pedesetsedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-20] prilozi za raspravu).
33 Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe postupka prodaje 8.073.568 dionica društva Brodograđevna industrija Split d.d., Split pod posebnim uvjetima : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/57] Pedesetsedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-20] prilozi za raspravu).
34 Opći kriteriji za rad različitih vrsta ustanova koje provode nadzor (EN 45004:1995) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998. - (Hrvatska norma HRN EN ; 45004).
35 Ovlašćivanje nadzornih ustanova : smjernice za primjenu norme EN 45004 [tisak] / Europska suradnja na ovlašćivanju. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Publikacija EA ; 5/01).
36 Plan nadzora gospodarskih subjekata i trgovaca za 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2016.
37 Plan nadzora nad radom javnih bilježnika za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2016.
38 Plan nadzora nad radom javnih bilježnika za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2016.
39 Plan nadzora za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2017.
40 Plan nadzora za 2020. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2020.
41 Poslovnik o radu Nadzornog odbora [2013] [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2013.
42 Poslovnik o radu Nadzornog odbora [2018] [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2018.
43 Poslovnik o radu Nadzornog odbora [e-dokument] / Zračna luka Dubrovnik. - Dubrovnik : Zračna luka Dubrovnik, 2014.
44 Poslovnik o radu Nadzornog odbora Hrvatskog olimpijskog odbora [e-dokument] / Hrvatski olimpijski odbor. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor, 2018.
45 Poslovnik o radu Nadzornog odbora Plovputa d.o.o. Split [e-dokument] / Plovput d.o.o. Split. - Split : Plovput d.o.o. Split, 2008.
46 Poslovnik o radu Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. - 2020. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2015.
47 Poslovnik o radu Povjerenstva za stručni nadzor nad radom Hrvatske komore arhitekata [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2022.
48 Poslovnik Odbora za javni nadzor revizije [e-dokument] / Odbor za javni nadzor revizije. - Zagreb : Odbor za javni nadzor revizije, 2009.
49 Poslovnik rada Povjerenstva za praćenje izrade i provedbe Strategije razvoja Grada Makarske (Povjerenstva za koordinaciju) [e-dokument] / Grad Makarska, Gradonačelnik. - Makarska : Grad Makarska, 2017.
50 Pravilnik o nadzoru provedbe nastave i radu Povjerenstva za nastavu na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija . - Split : Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, 2012.
51 Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom ovlaštenih inženjera [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, 2019.
52 Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom članova Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije [e-dokument] / Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije. - Zagreb : Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, 2019.
53 Pravilnik o unutarnjem nadzoru [e-dokument] / Centar za posebno skrbništvo. - Zagreb : Centar za posebno skrbništvo, 2016.
54 Pravilnik o unutarnjem nadzoru [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2015.
55 Pravilnik o unutarnjem nadzoru [e-dokument] / Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping. - Zagreb : Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, 2017.
56 Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojbenih jedinica i zdravstvenih radnika [e-dokument] / Imunološki zavod. - Zagreb : Imunološki zavod, 2016.
57 Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za nadzor sigurnosnih službi - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
58 Prijedlog uredbe o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/81] Osamdesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-07] prilozi za raspravu).
59 Prijedlog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, s Konačnim prijedlogom zakona - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
60 Prijedlog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655