Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Rezultati provedbe Ankete poslodavaca za 2015. godinu na području Koprivničko-križevačke županije [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci. - Križevci : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci, 2015.
32 Rezultati provedbe Ankete poslodavaca za 2017. godinu na području Koprivničko-križevačke županije [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci. - Križevci : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci, 2017.
33 Statistički godišnjak Grada Zaboka : 2007. [tisak] / Grad Zabok. - Zabok : Grad Zabok : Pučko otvoreno učilište Zabok, 2008. ISBN 978-953-97302-5-1.
34 Tržište rada u hrvatskim županijama 2018. godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za financijske institucije i ekonomske analize, Odjel za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655