Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Godi筺jak ... [tisak] / Ekonomski fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2007- . ISSN 1847-1196.
272 Godi筺jak ... [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Geodetski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2002- . ISSN 1334-9643.
273 Godi筺jak ... [tisak] / Gra餰vinski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Gra餰vinski fakultet, 2007- .
274 Godi筺jak Tehni鑛og fakulteta Sveu鑙li箃a u Rijeci ... = Annual report Faculty of Engineering University of Rijeka ... [tisak + e-dokument] / Tehni鑛i fakultet. - Rijeka : Tehni鑛i fakultet Sveu鑙li箃a u Rijeci, 2007- . ISSN 1846-9795.
275 Godi筺je financijsko izvje规e ACI d.d. za 2008. godinu i Izvje规e uprave o stanju Dru箃va s Prijedlogom odluke o rasporedu dobiti [e-dokument] / Adriatic Croatia International Club. - Opatija : Adriatic Croatia International Club, 2009.
276 Godi筺je financijsko izvje规e ACI d.d. za 2009. godinu i Izvje规e uprave o stanju Dru箃va [e-dokument] / Adriatic Croatia International Club. - Opatija : Adriatic Croatia International Club, 2010.
277 Godi筺je financijsko izvje规e i bilje筴e HOK-a za ... [e-dokument] / Hrvatska obrtni鑛a komora. - Zagreb : Hrvatska obrtni鑛a komora, 2017- .
278 Godi筺je financijsko izvje规e za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska lije鑞i鑛a komora. - Zagreb : Hrvatska lije鑞i鑛a komora, 2016- .
279 Godi筺je izvije规e o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka za .... godinu [e-dokument] / Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka. - Rijeka : Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, 2021- .
280 Godi筺je izvje规e ... (nekonsolidirano, revidirano) [e-dokument] / H Infrastruktura. - Zagreb : H Infrastruktura, 2015- .
281 Godi筺je izvje规e ... : financijski, dru箃veni i okoli筺i aspekti poslovanja [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2014.-.
282 Godi筺je izvje规e ... : sektor za kontrolu kvalitete poljoprivrednih proizvoda i banka gena = Annual report ... : sector for quality control of agricultural products and gene bank [e-dokument] / Hrvatska poljoprivredna agencija. - Kri緀vci : Hrvatska poljoprivredna agencija, 2015- .
283 Godi筺je izvje规e ... [tisak + e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 1993- . ISSN 1332-2893.
284 Godi筺je izvje规e 2000. : rast i repozicioniranje [e-dokument] / Hrvatske telekomunikacije. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, (2001).
285 Godi筺je izvje规e 2001. : rast i globalizacija [e-dokument] / Hrvatske telekomunikacije. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, (2002).
286 Godi筺je izvje规e 2001. [e-dokument] / Hrvatske 箄me. - Zagreb : Hrvatske 箄me, 2002.
287 Godi筺je izvje规e 2002. [e-dokument] / Hrvatske telekomunikacije. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, (2003).
288 Godi筺je izvje规e 2002. [e-dokument] / Hrvatske 箄me. - Zagreb : Hrvatske 箄me, 2003.
289 Godi筺je izvje规e 2003 [e-dokument] = Annual report 2003 / Zra鑞a luka Zagreb. - Zagreb : Zra鑞a luka Zagreb, 2004.
290 Godi筺je izvje规e 2003. [e-dokument] / Hrvatske telekomunikacije. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, (2004).
291 Godi筺je izvje规e 2004 [e-dokument] = Annual report 2004 / Zra鑞a luka Zagreb. - Zagreb : Zra鑞a luka Zagreb, 2005.
292 Godi筺je izvje规e 2004. [e-dokument] / Hrvatske telekomunikacije. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, 2005.
293 Godi筺je izvje规e 2004. [tisak + e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2005.
294 Godi筺je izvje规e 2005 [e-dokument] = Annual report 2005 / Zra鑞a luka Zagreb. - Zagreb : Zra鑞a luka Zagreb, 2006.
295 Godi筺je izvje规e 2005. [e-dokument] / Agencija za komercijalnu djelatnost. - Zagreb : Agencija za komercijalnu djelatnost, 2006.
296 Godi筺je izvje规e 2005. [e-dokument] / Hrvatske telekomunikacije. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, (2006).
297 Godi筺je izvje规e 2005. [tisak] / Hrvatske 箄me. - Zagreb : Hrvatske 箄me, 2006.
298 Godi筺je izvje规e 2006. [e-dokument] / Hrvatske telekomunikacije. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, (2007).
299 Godi筺je izvje规e 2006. [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2007.
300 Godi筺je izvje规e 2006. [tisak + e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2007.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655