Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

211 Plan javne nabave Hrvatskog veterinarskog instituta za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatski veterinarski institut. - Zagreb : Hrvatski veterinarski institut, 2014.
212 Plan javne nabave Hrvatskog veterinarskog instituta za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatski veterinarski institut. - Zagreb : Hrvatski veterinarski institut, 2015.
213 Plan javne nabave za 2012. [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2011.
214 Plan javne nabave za 2012. [e-dokument] / Nacionalni park Kornati. - Murter : Javna ustanova Nacionalni park Kornati, 2012.
215 Plan javne nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Agencija za upravljanje državnom imovinom. - Zagreb : Agencija za upravljanje državnom imovinom, 2012.
216 Plan javne nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Papuk. - Velika : Javna ustanova Park prirode Papuk, 2012.
217 Plan javne nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Lučka uprava Šibenik. - Šibenik : Lučka uprava Šibenik, 2012.
218 Plan javne nabave za 2013. [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, [2013].
219 Plan javne nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Agencija za upravljanje državnom imovinom. - Zagreb : Agencija za upravljanje državnom imovinom, [2013].
220 Plan javne nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2013.
221 Plan javne nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje. - [Krapje] : Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, 2012.
222 Plan javne nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Papuk. - Velika : Javna ustanova Park prirode Papuk, 2012.
223 Plan javne nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Lučka uprava Šibenik. - Šibenik : Lučka uprava Šibenik, 2012.
224 Plan javne nabave za 2014. [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, [2014].
225 Plan javne nabave za 2014. [e-dokument] / Nacionalni park Kornati. - Murter : Javna ustanova Nacionalni park Kornati, [2014.].
226 Plan javne nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
227 Plan javne nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje. - Krapje : Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, 2013.
228 Plan javne nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Lučka uprava Šibenik. - Šibenik : Lučka uprava Šibenik, 2014.
229 Plan javne nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje. - Krapje : Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, 2014.
230 Plan javne nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Lučka uprava Šibenik. - Šibenik : Lučka uprava Šibenik, 2015.
231 Plan javne nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2015.
232 Plan javne nabave za poslovnu 2012. godinu [e-dokument] / Matica hrvatska. - Zagreb : Matica hrvatska, [2012.].
233 Plan nabava u 2013. godini [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar SRCE. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, [2013.].
234 Plan nabava u 2014. godini [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar SRCE. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, [2014.].
235 Plan nabave repromaterijala i energije za 2013. godinu : [Plan investicija i nabave za 2013.] [e-dokument] / Poljoprivredni institut Osijek. - Osijek : Poljoprivredni institut Osijek, [2013].
236 Plan prihoda i rashoda Lučke uprave Zadar za 2017. godinu [e-dokument] / Lučka uprava Zadar. - Zadar : Lučka uprava Zadar, 2017.
237 Plan rada za 2015. godinu : (obrazloženje uz Financijski plan) [e-dokument] / Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split. - Split : Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, [2014].
238 Plan upravljanja okolišem za prezentacijski centar Nacionalnog parka Kornati i Parka prirode Vransko jezero, Betina (faza - B) : projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP) [e-dokument] / OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju ; Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 2015.
239 Pravila o postupanju HRT-a tijekom izborne promidžbe "Lokalni izbori 2013." [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013.
240 Pravila o postupanju HRT-a tijekom neposrednih općih izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655