Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Tekuća gospodarska kretanja : Zagreb i Hrvatska u 2007. godini [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2008.
272 The city health profile : Zagreb-zdravi grad : Zagreb-healthy city [tisak + e-dokument] / The City of Zagreb, City Office for Health, Labour and Social Welfare. - Zagreb : The City of Zagreb, City Office for Health, Labour and Social Welfare, 2004.
273 Tomas Zagreb : stavovi i potrošnja posjetitelja Zagreba : trendovi 1998. - 2012. [e-dokument] / [autori: Zrinka Marušić, Ivan Sever, Sanda Čorak]. - Zagreb : Institut za turizam, 2013.
274 Ugovor o Darovnici između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za pripremu projekta grada Zagreba za smanjenje udjela organskih tvari u otpadnim vodama (GEF-PPG TF 052381) - (Uredba o objavi Ugovora o Darovnici za pripremu Projekta Grada Zagreba za smanjenje udjela organskih tvari u otpadnim vodama između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, NN-MU 002/2004).
275 Universities in the Republic of Croatia [tisak] / Ministry of Science and Technology. - Zagreb : Ministry of Science and Technology, 1996. ISBN 953-96361-1-6.
276 Urbana sanacija : stručni skup, Zagreb, 26. rujna 2018. godine : zbornik radova [e-dokument] / Hrvatski zavod za prostorni razvoj. - Zagreb : Hrvatski zavod za prostorni razvoj, 2018. ISBN 978-953-59089-9-9.
277 Urbanistički vodič kroz park-šume središnjeg gradskog područja i kroz dio najužeg središta grada [e-dokument] / Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba. - Zagreb : Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, 2009.
278 Vanjski plan zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2014.
279 Vanjskotrgovinska robna razmjena Grada Zagreba i Zagrebačke županije u razdoblju ... mjeseca ... godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2013- .
280 Vodič kroz grad Zagreb za osobe s invaliditetom [e-dokument] / Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje. - Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, 2007.
281 Vodič kroz grad Zagreb za osobe s invaliditetom [tisak] / glavni urednik Zvonimir Šostar. - Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, 2002. ISBN 953-96046-3-X.
282 Vodič kroz proračun Grada Zagreba [e-dokument] / priredio: Institut za javne financije. - Zagreb : Grad Zagreb, 2014. ISBN 978-953-7479-39-8.
283 Vodič kroz studij hrvatskih veleučilišta [tisak] / Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske. - Zagreb : Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, 2005. ISBN 953-6911-08-6.
284 Vodič za aktivnosti nakon potresa u Zagrebu i okolici 2020. [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 2020.
285 Vodič za inozemne i domaće ulagače : poslovni identitet Zagreba [tisak] / Zlatan Fröhlich... [et al.]. - 2. izmijenjeno izd. - Zagreb : Gradsko poglavarstvo grada Zagreba : Turistička zajednica grada Zagreba : Hrvatska sekcija europskog udruženja regionalnih istraživanja : Masmedia, 1999. ISBN 953-157-000-0.
286 Vodič za obnovu građevina na području Zagreba i Krapinsko-zagorske županije [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, [2021].
287 Vodič za podnošenje zahtjeva za obnovu zgrada na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2020.
288 Vodič za starije građane grada Zagreba [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. - Peto dopunjeno i izmijenjeno izdanje. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017. ISBN 978-953-7479-69-5.
289 Vodič za starije građane grada Zagreba [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. - Zagreb : Grad Zagreb, 2013.
290 Vodič za starije građane grada Zagreba [e-dokument] / Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje. - 3. dopunjeno i izmjenjeno izdanje. - Zagreb : Grad Zagreb, 2009.
291 Vodič za starije građane grada Zagreba [tisak] / Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2001. ISBN 953-96046-2-1.
292 Vrijedne ruke... [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - [Zagreb] : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, [2010].
293 Vrijedne ruke... [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, 2011.
294 Zagreb - 900 dana : srpanj 1990. - prosinac 1992. [tisak] / autori tekstova Zlatan Fröhlich... [et al.] ; urednik Slavko Dakić. - Zagreb : Izvršno vijeće Skupštine grada Zagreba : Masmedia, 1993. ISBN 953-157-000-0.
295 Zagreb - Split - Dubrovnik Motorway A1 : Dugopolje - Šestanovac Section [tisak] / Mario Crnjak, Goran Puž. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2007. ISBN 978-953-741-04-08.
296 Zagreb - Split Motorway : the safest road to sea! [tisak] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2006. ISBN 953-99875-3-9.
297 Zagreb : govor o gradu [tisak] / urednik Vladimir Mattioni ; prijevod Sabina Ekinović ; fotografije Milan Pavić... [et al.]. - Zagreb : Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekova okoliša, 1997. ISBN 953-6558-00-9.
298 Zagreb : na geodetsko-katastarskim zemljovidima i u zemljišnim knjigama [tisak] / tekst kataloga Željko Škalamera, Ankica Pandžić, Marijan Božićnik ; fotografije Igor Kelčec. - Zagreb : Državna geodetska uprava [etc.], 1994.
299 Zagreb : star, lijep, živ : 1094-1994. : izložba u povodu 900. obljetnice Zagreba [tisak] / autori Željka Čorak... [et al.] ; urednik Slavko Dakić. - Zagreb : Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekova okoliša : Muzej grada Zagreba, 1994.
300 Zagreb Ranžirni kolodvor 1978-2003 [tisak] / autorica teksta Helena Bunijevac. - Zagreb : HŽ - Hrvatske željeznice, 2003.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655