Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5

121 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2008. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2008. godinu, NN-MU 010/2009).
122 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu, NN-MU 003/2009).
123 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za 2007. godinu, koji se odnosi na: Horizontalni program za Tempus, Erasmus Mundus i Mladi na djelu na zapadnom Balkanu; Regionalni program podrške ažuriranju, provedbi i nadzoru strategija integriranog upravljanja granicama i povezanih akcijskih planova, te razvoju regionalnih i prekograničnih inicijativa; i Regionalni program o razvoju trgovine na zapadnom Balkanu, u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za 2007. godinu, koji se odnosi na: Horizontalni program za Tempus, Erasmus Mundus i Mladi na djelu na zapadnom Balkanu; Regionalni program podrške ažuriranju, provedbi i nadzoru strategija integriranog upravljanja granicama i povezanih akcijskih planova, te razvoju regionalnih i prekograničnih inicijativa; i Regionalni program o razvoju trgovine na zapadnom Balkanu, u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, NN-MU 007/2008).
124 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji operativni program "Promet za pomoć" Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji operativni program "Promet" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj, NN-MU 008/2008).
125 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Razvoj ljudskih potencijala" u Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Razvoj ljudskih potencijala" u Hrvatskoj , NN-MU 002/2009).
126 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji operativni program "Zaštita okoliša" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji operativni program "Zaštita okoliša" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj, NN-MU 009/2008).
127 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji operativni program "Regionalna konkurentnost" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji operativni program "Regionalna konkurentnost" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj, NN-MU 008/2008).
128 Sporazum o financiranju programa CARDS 2003 za Hrvatsku - (Odluka o objavi Sporazuma o financiranju programa CARDS 2003 za Hrvatsku, NN-MU 005/2004).
129 Sporazum o financiranju u vezi s Pokusnim programom za očuvanje i obnavljanje kulturne baštine u područjima sukoba na zapadnom Balkanu za 2009. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju u vezi s Pokusnim programom za očuvanje i obnavljanje kulturne baštine u područjima sukoba na zapadnom Balkanu za 2009. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije, NN-MU 004/2011).
130 Sporazum o financiranju za Nacionalni Phare program za 2005. između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju za Nacionalni Phare program za 2005. godinu između Vlade Repub­like Hrvatske i Europske komisije, NN-MU 008/2006).
131 Sporazum o financiranju za Nacionalni Phare program za 2006. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju za Nacionalni Phare program za 2006. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije, NN-MU 004/2007).
132 Sporazum o provedbi Odluke Komisije od 17. lipnja 2011. godine o dodjeli bespovratne pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera u Republici Hrvatskoj nakon katastrofalnih poplava u svibnju/lipnju 2010. godine - (Uredba o objavi Sporazuma o provedbi Odluke Komisije od 17. lipnja 2011. godine o dodjeli bespovratne pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera u Republici Hrvatskoj nakon katastrofalnih poplava u svibnju/lipnju 2010. godine, NN-MU 001/2012).
133 Sporazum o provedbi Odluke Komisije od 19. kolovoza 2011. godine o dodjeli bespovratne pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera u Republici Hrvatskoj nakon katastrofalnih poplava u rujnu 2010. godine - (Uredba o objavi Sporazuma o provedbi Odluke Komisije od 19. kolovoza 2011. godine o dodjeli bespovratne pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera u Republici Hrvatskoj nakon katastrofalnih poplava u rujnu 2010. godine, NN-MU 001/2012).
134 Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane, NN-MU 007/2021).
135 Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, NN-MU 007/2021).
136 Sporazum u obliku razmjene pisama između Republike Hrvatske i Europske zajednice o prijelaznom sustavu bodova za tranzit teških teretnih vozila kroz Austriju - (Uredba o objavi Sporazuma u obliku razmjene pisama između Republike Hrvatske i Europske zajednice o prijelaznom sustavu bodova za tranzit teških teretnih vozila kroz Austriju, NN-MU 010/2004).
137 Ugovor između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka, NN-MU 009/2006).
138 Ugovor o trgovini tekstilnim proizvodima između Republike Hrvatske i Europske zajednice - (Uredba o objavi Ugovora o trgovini tekstilnim proizvodima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, NN-MU 010/2001).
139 Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2010. između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Višegodišnjeg sporazuma o financiranju 2007. - 2010. između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske, NN-MU 001/2010).
140 Višegodišnji sporazum o financiranju između Republike Hrvatske i Europske zajednice - (Zakon o potvrđivanju Višegodišnjeg sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i Europske zajednice, NN-MU 003/2006).
141 Višekorisnički program za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru IPA komponente "Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija" za 2008. godinu, usvojen odlukom Komisije br. C(2008)8381 od 18. prosinca 2008. godine

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655