Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

91 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/207] Dvjesto sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-01-05] prilozi za raspravu).
92 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu : Grad Dubrovnik : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/276] Dvjesto sedamdeset i šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-12-18] prilozi za raspravu).
93 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/258] Dvjesto pedeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-07] prilozi za raspravu).
94 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/264] Dvjesto šezdeset i četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-10-04] prilozi za raspravu).
95 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/258] Dvjesto pedeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-07] prilozi za raspravu).
96 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/25] Dvadeset peta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-12] prilozi za raspravu).
97 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/07] Sedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-29] prilozi za raspravu).
98 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/07] Sedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-29] prilozi za raspravu).
99 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Odluke o privremenom finaniranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/04] Četvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-07] prilozi za raspravu).
100 Rješenje o odobrenju sredstva na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/254] Dvjesto pedeset i četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-08-23] prilozi za raspravu).
101 Rješenje o odobrenju sredstva na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/254] Dvjesto pedeset i četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-08-23] prilozi za raspravu).
102 Rules of procedure for the work of the Fiscal policy commission [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2014.
103 Smjernice za provođenje unutarnje revizije poslovanja jedinica za provedbu projekata (JPP) za programe CARDS, PHARE i IPA 1 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
104 Smjernice za troškovno i upravljačko računovodstvo [e-dokument] / Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
105 Stanje javnih financija [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011.
106 Strategija unapređenja i modernizacije procesa u sustavu državne riznice 2007. - 2011. [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. ISBN 978-953-6758-67-8.
107 Strategija unapređenja i modernizacije sustava državne riznice 2020. - 2024. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
108 Strateški plan Ministarstva financija 2011.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2010.
109 Strateški plan Ministarstva financija 2012. - 2014. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
110 Strateški plan Ministarstva financija 2013. - 2015. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
111 Strateški plan Ministarstva financija 2014. - 2016. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
112 Strateški plan Ministarstva financija 2015. - 2017. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2014].
113 Strateški plan Ministarstva financija 2016. - 2018. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2015].
114 Strateški plan Ministarstva financija 2017. - 2019. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - [Zagreb] : Ministarstvo financija, [2017].
115 Strateški plan Ministarstva financija 2018. - 2020. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
116 Strateški plan Ministarstva financija 2019. - 2021. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2018).
117 Strateški plan Ministarstva financija 2020. - 2022. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
118 The Borrowing Costs of Selected Countries of the European Union - the Role of the Spillover of External Shocks [e-dokument] / Davor Kunovac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2013. - (HNB Istraživanja ; 38). ISSN 1334-0131 (online).
119 The present state of the Croatian public debt [e-dokument] / Zoran Bubaš. - Zagreb : Institute of Public Finance, 1998. - (Occasional paper ; no. 06).
120 Trošak zaduživanja odabranih zemalja Europske unije i Hrvatske - uloga prelijevanja vanjskih šokova [tisak + e-dokument] / Davor Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2013. - (HNB Istraživanja ; 41). ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655