Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Godišnji Plan rada Grada Osijeka za 2016. godinu [e-dokument] / Grad Osijek, Gradonačelnik. - Osijek : Grad Osijek, 2015.
32 Godišnji Plan rada Grada Osijeka za 2017. [e-dokument] / Grad Osijek, Gradonačelnik. - Osijek : Grad Osijek, 2016.
33 Godišnji Plan rada Grada Osijeka za 2018. [e-dokument] / Grad Osijek, Gradonačelnik. - Osijek : Grad Osijek, 2017.
34 Godišnji Plan rada Grada Osijeka za 2019. [e-dokument] / Grad Osijek, Gradonačelnik. - Osijek : Grad Osijek, 2018.
35 Godišnji plan rada Grada Pule [za] 2014. godinu [e-dokument] / Grad Pula. - Pula : Grad Pula, 2014.
36 Godišnji plan rada Grada Zaprešića za 2018. godinu [e-dokument] / Grad Zaprešić, Gradonačelnik. - Zaprešić : Grad Zaprešić, 2017.
37 Grad Bjelovar - Godišnjak 2017. / 2018. [e-dokument] / Grad Bjelovar. - Bjelovar : Grad Bjelovar, 2018.
38 Grad Sveti Ivan Zelina : srce Prigorja [e-dokument] / Grad Sveti Ivan Zelina. - Sveti Ivan Zelina : Grad Sveti Ivan Zelina, [2007.].
39 Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2010.
40 Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2011.
41 Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2012.
42 Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2012.
43 Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2013.
44 Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2015.
45 Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2016.
46 Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2020.
47 Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2021.
48 Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2017.
49 Izveštaj o radu Opštine Kneževi Vinogradi za 2007. godinu [e-dokument] / Općina Kneževi Vinogradi. - Kneževi Vinogradi : Općina Kneževi Vinogradi, 2008.
50 Izvještaj o održivosti (GRI G4) [e-dokument] / Grad Pula, Gradonačelnik. - Pula : Grad Pula, 2015.
51 Izvještaj o radu gradske uprave za ... [e-dokument] / Grad Duga Resa, Gradsko vijeće. - Duga Resa : Grad Duga Resa, 2016- .
52 Izvještaj o radu komunalnog redarstva Grada Rovinja za 2007. godinu [e-dokument] / Grad Rovinj - Citta' di Rovigno. - Rovinj : Grad Rovinj - Citta' di Rovigno, 2008.
53 Izvještaj o radu Općine Kneževi Vinogradi za 2007. godinu [e-dokument] / Općina Kneževi Vinogradi. - Kneževi Vinogradi : Općina Kneževi Vinogradi, 2008.
54 Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje ... [e-dokument] / Grad Pazin, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. - Pazin : Grad Pazin, 2016- .
55 Izvještaj o radu Upravnog odjela za financije i opću upravu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2010. godine [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za financije i opću upravu. - Pula : Grad Pula, 2010.
56 Izvještaj o radu Upravnog odjela za financije i opću upravu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011. godine [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za financije i opću upravu. - Pula : Grad Pula, 2011.
57 Izvještaj o radu Upravnog odjela za financije od 01.01.-30.06.2012. god. [e-dokument] / Grad Trogir, Gradonačelnik. - Trogir : Grad Trogir, 2012.
58 Izvještaj o radu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu za 2007. godinu [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za lokalnu samoupravu. - Pula : Grad Pula, 2008.
59 Izvještaj o radu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu za 2008. godinu [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za lokalnu samoupravu. - Pula : Grad Pula, 2009.
60 Izvještaj o radu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za lokalnu samoupravu. - Pula : Grad Pula, 2009.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655