Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

31 Evaluation of the Croatian Legal Aid Act and its implementation [e-dokument] / International expertise by Jon T. Johnsen, Georg Stawa and Alan Uzelac. - Zagreb ; Oslo ; Vienna : Centar za ljudska prava, 2010.
32 Exercise of the rights of the Croat national community in the Federal Republic of Yugoslavia and of the Serb national community in the Republic of Croatia : special projects [tisak] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1997.
33 Godišnje izvješće o obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma [e-dokument] / Pučki pravobranitelj. - Zagreb : Pučki pravobranitelj, 2013.
34 Godišnji plan rada Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za .... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2018.-.
35 Godišnji Plan rada Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za 2019. godinu [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2018.
36 Godišnji Plan rada Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za 2018. godinu [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2018.
37 Godišnji Plan rada Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za 2021. godinu [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2020.
38 Godišnji Plan rada Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za 2022. godinu [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2021.
39 Godišnji Plan rada Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za 2023. godinu [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2022.
40 Godišnji Plan rada Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za 2020. godinu [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2019.
41 Godišnji plan Ureda Pučke pravobraniteljice za .... godinu [e-dokument] / Pučka pravobraniteljica. - Zagreb : Pučki pravobranitelj, 2015.
42 Godišnji plan Ureda Pučke pravobraniteljice za 2018. godinu [e-dokument] / Pučki pravobranitelj. - Zagreb : Pučki pravobranitelj, 2017.
43 Građanski odgoj i obrazovanje : modul osnove demokracije - vlast, pravda, odgovornost, privatnost : udžbenik za učenike I. [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2010. ISBN 978-953-7290-21-4.
44 Hrvatska policija i međunarodni standardi policijskog postupanja [tisak] / Petar Veić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1996. ISBN 953-161-096-X.
45 Hrvatska pregovaračka stajališta. Pregovaračko stajalište Republike Hrvatske za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 23. "Pravosuđe i temeljna prava" [e-dokument]
46 Human rights in the Republic of Croatia : dossier [tisak] / contributors Géza Jeszenszky... [et al.]. - Zagreb : Institute for International Relations, 1997.
47 Informacija o ostvarivanju kulturne autonomije pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
48 Informacija o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini ; Prijedlog Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2019.
49 Initial report on the application of the European Charter for Regional and Minority Languages [tisak] - Zagreb : Goverment of the Republic of Croatia, 1999.
50 Integracija i ljudska prava [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2021.
51 Integracijske politike i prakse u europskom i hrvatskom kontekstu : vodič dobre prakse [e-dokument] / Hrvatski Crveni križ. - Zagreb : Hrvatski Crveni križ, 2020. ISBN 978-953-7537-51-7.
52 Integration policies and practices in European and Croatian context : good practice guide [e-dokument] / Hrvatski Crveni križ. - Zagreb : Hrvatski Crveni križ, 2020. ISBN 978-953-7537-50-0.
53 International funding for Civil Society Development in Croatia : overview of main sources 2004-07 [tisak + e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Cooperation with NGOs. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Cooperation with NGOs, 2008. ISBN 978-953-95792-7-0.
54 Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske o ulozi Vlade Republike Hrvatske u provođenju zakona i ostvarivanju vladavine prava te zaštiti ljudskih prava i dostojanstva čovjeka kao najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
55 Izazov dobra : humanitarni prijedlozi - na temelju iskustva Dr. Slobodana Langa 1988. - 1997. : povodom 50-te godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije o prevenciji i kažnjavanju za zločin genocida [tisak] / Slobodan Lang. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 1998.
56 Izvješće o aktivnostima Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu u ... godini [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, [2012]- .
57 Izvješće o edukaciji o ljudskim pravima u području mladih u Hrvatskoj [e-dokument] / Marko Kovačić. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2017.
58 Izvješće o kršenju Konvencije o pravima djeteta tijekom rata u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / urednici Josip Grgurić, Darija Remeta. - Zagreb : Komisija za kršenje prava djeteta tijekom agresije na Republiku Hrvatsku : Vlada Republike Hrvatske, Ured za žrtve rata, 1994.
59 Izvješće o kršenju Konvencije o pravima djeteta tijekom rata u Republici Hrvatskoj [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za žrtve rata. - 2. izd. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za žrtve rata : Komisija za kršenje prava djeteta, 1995.
60 Izvješće o ljudskim pravima osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama u okviru djelovanja Nacionalnog preventivnog mehanizma u 2014. godini [e-dokument] / Pučki pravobranitelj. - Zagreb : Pučki pravobranitelj, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655