Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

301 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Velika Ludina [e-dokument] / Načelnik Općine Velika Ludina. - Velika Ludina : Općina Velika Ludina, 2012.
302 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Veliko Trgovišće [e-dokument] / Općina Veliko Trgovišće. - Veliko Trgovišće : Općina Veliko Trgovišće, 2006.
303 Odluka o ustrojstvu Kataloga informacija Općine Visoko [e-dokument] / Općinsko poglavarstvo Općine Visoko. - Visoko : Općina Visoko, 2006.
304 Odluka o ustroju Kataloga informacija Grada Dugog Sela [e-dokument] / Grad Dugo Selo. - Dugo Selo : Grad Dugo Selo, 2006.
305 Odluka o ustroju Kataloga informacija Grada Gline [e-dokument] / Grad Glina, Gradonačelnik. - Glina : Grad Glina, 2012.
306 Odluka o ustroju Kataloga informacija Općine Mala Subotica i imenovanju službenika za informiranje [e-dokument] / Općina Mala Subotica, Općinsko vijeće. - Mala Subotica : Općina Mala Subotica, 2010.
307 Odluka o ustroju Kataloga informacija Općine Šandrovac [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Šandrovac. - Šandrovac : Općina Šandrovac, 2011.
308 Odluka o ustroju Kataloga informacija Općinskih tijela Općine Domašinec [e-dokument] / Općina Domašinec. - Domašinec : Općina Domašinec, 2004.
309 Odluka o visini paušalnih troškova obveznog prekršajnog naloga [e-dokument] / Općina Legrad, Općinsko vijeće. - Legrad : Općina Legrad, 2017.
310 Općina Janjina : 1997-2007 [e-dokument] / Općina Janjina. - Janjina : Općina Janjina, [2008.].
311 Općina Kistanje [e-dokument] / Općina Kistanje. - Kistanje : Općina Kistanje, 2009.
312 Općina Lokve provedbeni program 2021.-2025. [e-dokument] / Aestus Consulting d.o.o.. - Lokve : Općina Lokve, 2021.
313 Općina Lovas 2009.-2010. [tisak + e-dokument] / Općina Lovas. - Lovas : Općina Lovas, 2010.
314 Općina Lovas 2013.-2017. [e-dokument] / Općina Lovas. - Lovas : Općina Lovas, 2013.
315 Općina Lovas 2017.-2021. [e-dokument] / Općina Lovas. - Lovas : Općina Lovas, [2021].
316 Općina Lovas [tisak] / Županija Vukovarsko-srijemska, Općina Lovas. - VII. dopunjeno izdanje. - Zagreb : Općina Lovas, 2008.
317 Općina Lovreć : 15. obljetnica [e-dokument] / Općina Lovreć. - Lovreć : Općina Lovreć, 2008.
318 Piano di fornitura di merci, lavori e servizi per l'anno 2013 [e-dokument] / Grad Rovinj, Gradonačelnik. - Rovinj : Grad Rovinj, 2013.
319 Plan intervencija za poboljšanje organizacijske sposobnosti općinske uprave [e-dokument] / Općina Viškovo. - Viškovo : Općina Viškovo, 2008.
320 Plan rada Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica za 2017. godinu [e-dokument] / Grad Donja Stubica, Gradonačelnik. - Donja Stubica : Grad Donja Stubica, 2017.
321 Plan rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Bregi za 2018. godinu [e-dokument] / Općina Koprivnički Bregi, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. - Koprivnički Bregi : Općina Koprivnički Bregi, 2017.
322 Plan rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu [e-dokument] / Općina Novigrad Podravski, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski. - Novigrad Podravski : Općina Novigrad Podravski, 2016.
323 Plan rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja za period 2009. godine [tisak] / Općina Sunja. - Sunja : Općina Sunja, 2009.
324 Plan rada Općinskog vijeća Općine Darda za 2009. godinu [tisak] / Općina Darda. - Darda : Općina Darda, 2009.
325 Plan rada za 2014 [e-dokument] / Grad Pazin. - Pazin : Grad Pazin, 2014.
326 Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2022.-2027. [e-dokument] / Zagrebačka županija. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2022.
327 Plan razvojnih programa za 2019. g. do 2021. g. [e-dokument] / Grad Trogir. - Trogir : Grad Trogir, 2019.
328 Plan ukupnog razvoja Općine Ljubešćica za razdoblje od 2021. - 2026. godine [e-dokument] / Općina Ljubešćica. - Ljubešćica : Općina Ljubešćica, 2021.
329 Podaci o dodijeljenim sponzorstvima i donacijama Grada Zaprešića za 2017. godinu [e-dokument] / Grad Zaprešić. - Zaprešić : Grad Zaprešić, [2017].
330 Podaci o sponzorstvima i donacija Općine Gračišće u 2014. godini [e-dokument] / Načelnik Općine Gračišće. - Gračišće : Općina Gračišće, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655