Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

241 Pravila o postupanju HRT-a tijekom referenduma [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013.
242 Pravila o postupanju HRT-a u humanitarnim i drugim akcijama radi ostvarivanja humanitarnih ciljeva [tisak + e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013.
243 Pravila o postupanju Hrvatske radiotelevizije u akcijama od javnog interesa [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2018.
244 Pravila o postupanju Hrvatske radiotelevizije u humanitarnim akcijama [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2018.
245 Pravila vladanja u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode : lipanj 2014. [e-dokument] = Code of Conduct / Agencija za lijekove i medicinske proizvode. - 6. izd. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode, 2014.
246 Pravila vladanja u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode : prosinac 2012. [e-dokument] = Code of conduct / Agencija za lijekove i medicinske proizvode. - 5. izd. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode, 2012.
247 Pravilnik o pravu na pristup informacijama u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje : [2014] [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2014.
248 Pravilnik o pravu na pristup informacijama u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2011.
249 Pravilnik o radu [e-dokument] / Institut za povijest umjetnosti. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2013.
250 Pravilnik o radu [e-dokument] / Institut za razvoj i međunarodne odnose. - Zagreb : Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2015.
251 Prijedlog Plana nabave Poslovno-inovacijska agencija RH - BICRO za 2013. godinu [e-dokument] / Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske. - Zagreb : Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske, [2013.].
252 Prijedlog uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/71] Sedamdesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-02-26] prilozi za raspravu).
253 Prijedlog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - ([04/26] Dvadeset šesta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu).
254 Prijedlog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/66] Šezdesetšesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-01] prilozi za raspravu).
255 Prijedlog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
256 Prijedlog zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/65] Šezdesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-01-15] prilozi za raspravu).
257 Privremeni ugovor između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje do 1. siječnja 2013. [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija ; Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija : Vlada Republike Hrvatske, 2011.
258 Program rada HRT-a za 2018. [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2018.
259 Program rada HRT-a za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2018.
260 Program rada i financijski plan HRT-a za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2011.
261 Program rada i financijski plan HRT-a za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013.
262 Program rada i Financijski plan HRT-a za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013.
263 Program rada i Financijski plan HRT-a za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2014.
264 Program rada i Financijski plan HRT-a za 2016. [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2015.
265 Program rada i upravljanja : 2012. - 2017. : (prijedlog) [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2012.
266 Program rada muzeja Dvor Trakošćan za 2015. godinu [e-dokument] / Dvor Trakošćan. - Trakošćan : Dvor Trakošćan, 2014.
267 Program restrukturiranja HRT-a : poslovna tajna [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013.
268 Programska pravila HRT-a za praćenje izbora predsjednika Republike Hrvatske 2014. [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2014.
269 Programska pravila Hrvatske radiotelevizije za praćenje izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2015. [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2015.
270 Programska pravila Hrvatske radiotelevizije za praćenje izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2016. [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655