Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

151 Plan rada HGK-Županijske komore Krapina u 2014. godini : [sažetak] [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina. - Krapina : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina, [2014.].
152 Plan rada HGK-Županijske komore Pula za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula. - Pula : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula, 2011.
153 Plan rada za 2010. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Slavonski Brod, [2010.].
154 Plan rada za 2010. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Vukovar. - Vukovar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Vukovar, 2009.
155 Plan rada za 2012. god. HGK - Županijske komore Virovitica [e-dokument] / HGK, Županijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica, 2012.
156 Plan rada za 2012. godinu [e-dokument] / HGK-Županijska komora Varaždin. - Varaždin : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin, 2011.
157 Plan rada za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac. - Otočac : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac, 2011.
158 Plan rada za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka. - [Rijeka] : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka, [2012].
159 Plan rada za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Karlovac. - Karlovac : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Karlovac, 2011.
160 Plan rada za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, 2011.
161 Plan rada za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin, 2011.
162 Plan rada za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar. - Vukovar : Hrvatska gospodarska komora, 2011.
163 Plan rada za 2013. god. HGK - Županijske komore Virovitica [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica, 2012.
164 Plan rada za 2013. godinu - HGK Županijska komora Otočac [e-dokument] / Izradila: Ljubica Grčević. - Otočac : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac, 2012.
165 Plan rada za 2013. godinu - sažetak [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin, 2012.
166 Plan rada za 2013. godinu - Županijska komora Slavonski Brod [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod, [2013.].
167 Plan rada za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar. - Vukovar : Hrvatska gospodarska komora, 2012.
168 Plan rada za 2014. godinu : HGK - Ured HGK za PPDS Knin [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Ured HGK za PPDS Knin. - Knin : Hrvatska gospodarska komora, Ured HGK za PPDS Knin, 2013.
169 Plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka. - Rijeka : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka, 2013.
170 Plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin. - Varaždin : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin, 2013.
171 Plan rada za 2014. godinu Županijske komore Otočac [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac. - Otočac : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac, [2013].
172 Plan rada Županijske komore Dubrovnik za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Dubrovnik. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Dubrovnik, 2012.
173 Plan rada Županijske komore Osijek za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek. - Osijek : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, 2012.
174 Plan razvoja Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021.-2027. godine [e-dokument] / Centar za razvoj Brodsko-posavske županije ... [et al.]. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2021.
175 Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine : nacrt [e-dokument] / Dubrovačko-neretvanska županija, Župan. - Dubrovnik : Dubrovačko-neretvanska županija, [2021].
176 Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine [e-dokument] / Dubrovačko-neretvanska županija. - Dubrovnik : Dubrovačko-neretvanska županija, 2021.
177 Plan razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2021.
178 Plan razvoja Općine Andrijaševci 2022. - 2028. [e-dokument] / Veleučilište "Lavoslav Ružička" i 2i premium brand d.o.o.. - Andrijaševci : Općina Andrijaševci, 2021.
179 Plan razvoja Općine Erdut za razdoblje do 2030. godinu [e-dokument] / Projekt jednako razvoj d.o.o. - Erdut : Općina Erdut, 2023.
180 Plan razvoja Općine Kostrena 2021 - 2027 [e-dokument] / UHY savjetovanj d.o.o.. - Kostrena : Općina Kostrena, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655