Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

151 Polugodi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021.-2025. za razdoblje od 1. sije鑞ja do 30.lipnja 2022. godine [e-dokument] / Gradona鑕lnik Grada Ivanca. - Ivanec : Grad Ivanec, 2022.
152 Polugodi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa Grada Vara綿inskih Toplica za 2022. godinu : izvje箃ajno razdoblje 01.01.2022. - 30.06.2022. [e-dokument] / Grad Vara綿inske Toplice. - Vara綿inske Toplice : Grad Vara綿inske Toplice, 2022.
153 Polugodi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa Op鎖ne Maru筫vec za .... godinu [e-dokument] / Op鎖na Maru筫vec, Na鑕lnik. - Maru筫vec : Op鎖na Maru筫vec, 2022-.
154 Polugodi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa Op鎖ne Petrijanec za 2022. godinu za razdoblje od 1. sije鑞ja do 30. lipnja 2022. godine [e-dokument] / Op鎖na Petrijanec. - Petrijanec : Op鎖na Petrijanec, 2022.
155 Polugodi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa Op鎖ne Plitvi鑛a jezera 2022. godinu [e-dokument] / Op鎖na Plitvi鑛a Jezera. - Korenica : Op鎖na Plitvi鑛a Jezera, 2022.
156 Polugodi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa Op鎖ne Virje 2021. - 2025. : Izvje箃ajno razdoblje: ... do ... [e-dokument] / Op鎖na Virje. - Virje : Op鎖na Virje, 2022-.
157 Polugodi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa Op鎖ne Vrpolje za razdoblje od 01. sije鑞ja do 30. lipnja 2022. godine [e-dokument] / Op鎖na Vrpolje. - Vrpolje : Op鎖na Vrpolje, 2022.
158 Polugodi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa Vukovarsko-srijemske 緐panije za 2022. godinu za razdoblje od 1. sije鑞ja do 30. lipnja 2022. godine [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2022.
159 Polugodi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Funtana. - Funtana : Op鎖na Funtana, 2022-.
160 Polugodi筺je izvje规e o provedbi provedbenog programa za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Tompojevci. - Tompojevci : Op鎖na Tompojevci, 2022-.
161 Polugodi筺je izvje规e o provedbi provedbenog programa za .... godinu [e-dokument] / Op鎖na Udbina. - Udbina : Op鎖na Udbina, 2022- .
162 Polugodi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu (Izvje箃ajno razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine) [e-dokument] / Op鎖na Gornja Stubica. - Gornja Stubica : Op鎖na Gornja Stubica, 2022.
163 Polugodi筺je izvje规e o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu : 1.sije鑞ja - 30. lipnja 2022. godine [e-dokument] / Viroviti鑛o-podravska 緐panija. - Virovitica : Viroviti鑛o-podravska 緐panija, 2022.
164 Polugodi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu : sije鑑nj-lipanj [e-dokument] / Op鎖na 衑lekovec. - 衑lekovec : Op鎖na 衑lekovec, 2022.
165 Polugodi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu: sije鑑nj-lipanj [e-dokument] / Op鎖na Pla筴i. - Zagreb : Op鎖na Pla筴i, 2022.
166 Polugodi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa za radoblje od ... do ... ... godine [e-dokument] / Op鎖na Pi鎍n. - Pi鎍n : Op鎖na Pi鎍n, 2022-.
167 Pravilnik o uspostavi sustava upravljanja razvojnim projektima Istarske 緐panije [e-dokument] / Istarska 緐panija, 畊pan. - Pula : Istarska 緐panija, 2017.
168 Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranie projekata razvoja otoka iz Prora鑥na Primorsko-goranske 緐panije [e-dokument] / 畊pan Primorsko-goranske 緐panije. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2019.
169 Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje projekata temeljem Fonda za Gorski kotar iz Prora鑥na Primorsko-goranske 緐panije [e-dokument] / 畊pan Primorsko-goranske 緐panije. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2023.
170 Prijedlog Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1998.
171 Prijedlog strategije razvitka cestovne mre緀 u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo razvitka i obnove, izrada nacrta ; Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
172 Prijedlog zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomo鎖 inozemstvu, s Kona鑞im prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/56] Pedeset筫sta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-11-27] prilozi za raspravu).
173 Prijedlog zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s Kona鑞im prijedlogom zakona [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/27] Dvadeset sedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-26] prilozi za raspravu).
174 Procjena projektnih prijedloga dostavljenih u okviru EU natje鑑ja za dodjelu bespovratnih sredstava : smjernice za procjenitelje [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, [2014.].
175 Procjena stanja u prostoru i preporuke za unaprje餰nje ure餰nja prostora Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Savjet prostornog ure餰nja Dr綼ve. - Zagreb : Savjet prostornog ure餰nja Dr綼ve, 2006. ISBN 953-6793-41-5.
176 Program "Hrvatska - nova vrata Europe" [e-dokument] / [koordinator Programa i urednik publikacije Zvonimir Sever]. - Zagreb ; Opatija : Hrvatska komora in緀njera gra餰vinarstva, 2011.
177 Program izgradnje poduzetni鑛o-farmerske zone Op鎖ne Staro Petrovo Selo [e-dokument] / Op鎖na Staro Petrovo Selo. - Staro Petrovo Selo : Op鎖na Staro Petrovo Selo, 2007.
178 Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2013. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
179 Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
180 Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655