Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 >>

61 Procedura stvaranja ugovornih obveza [e-dokument] / Općinski sud u Županji, Ured predsjednika. - Županja : Općinski sud u Županji, 2013.
62 Procedura stvaranja ugovornih obveza [e-dokument] / Prekršajni sud u Osijeku. - Osijek : Prekršajni sud u Osijeku, 2012.
63 Procedura stvaranja ugovornih obveza [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2012.
64 Procedura stvaranja ugovornih obveza [e-dokument] / Trgovački sud u Rijeci. - Rijeka : Trgovački sud u Rijeci, 2017.
65 Procedura stvaranja ugovornih obveza [e-dokument] / Upravni sud u Rijeci. - Rijeka : Upravni sud u Rijeci, 2019.
66 Procedura stvaranja ugovornih obveza [e-dokument] / Upravni sud u Splitu. - Split : Upravni sud u Splitu, 2020.
67 Procedura stvaranja ugovornih obveza [e-dokument] / Župan Vukovarsko-srijemske županije. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2013.
68 Procedura stvaranja ugovornih obveza [e-dokument] / Županijski sud u Sisku, Ured predsjednice suda. - Sisak : Županijski sud u Sisku, 2013.
69 Procedura stvaranja ugovornih obveza [e-dokument] / Županijski sud u Sisku. - Sisak : Županijski sud u Sisku, 2016.
70 Procedura stvaranja ugovornih obveza [tisak] / Općinski sud u Požegi. - Požega : Općinski sud u Požegi, 2012.
71 Procedura stvaranja ugovornih obveza i procedura nabave roba, usluga i radova u postupcima gdje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, te gdje se primjenjuje Zakon o javnoj nabavi [e-dokument] / Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. - Zagreb : Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, 2015.
72 Procedura stvaranja ugovornih obveza na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu [e-dokument] / Međimursko veleučilište u Čakovcu. - Čakovec : Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2012.
73 Procedura stvaranja ugovornih obveza temeljem jednostavne nabave [e-dokument] / Agencija za ugljikovodike. - Zagreb : Agencija za ugljikovodike, 2017.
74 Procedura stvaranja ugovornih obveza u Agenciji za vodne putove [e-dokument] / Agencija za vodne putove. - Vukovar : Agencija za vodne putove, 2012.
75 Procedura stvaranja ugovornih obveza u Državnom arhivu u Rijeci [e-dokument] / Državni arhiv u Rijeci. - Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, 2020.
76 Procedura stvaranja ugovornih obveza u Državnom arhivu u Vukovaru [e-dokument] / Državni arhiv u Vukovaru. - Vukovar : Državni arhiv u Vukovaru, 2020.
77 Procedura stvaranja ugovornih obveza u Gradu Visu [e-dokument] / Grad Vis, Gradonačelnik. - Vis : Grad Vis, 2019.
78 Procedura stvaranja ugovornih obveza u Institutu za turizam [e-dokument] / Institut za turizam. - Zagreb : Institut za turizam, 2011.
79 Procedura stvaranja ugovornih obveza u Javnoj ustanovi "Park prirode Telašćica" [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Telašćica". - Sali : Park prirode Telašćica, 2013.
80 Procedura stvaranja ugovornih obveza u postupcima javne nabave u Ministarstvu poljoprivrede [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2015.
81 Procedura stvaranja ugovornih obveza u Prekršajnom sudu u Gospiću [e-dokument] / Prekršajni sud u Gospiću. - Gospić : Prekršajni sud u Gospiću, 2012.
82 Procedura stvaranja ugovornih obveza u Prekršajnom sudu u Rijeci [e-dokument] / Prekršajni sud u Rijeci. - Rijeka : Prekršajni sud u Rijeci, 2017.
83 Procedura stvaranja ugovornih obveza u Županijskom sudu u Karlovcu [e-dokument] / Županijski sud u Karlovcu. - Karlovac : Županijski sud u Karlovcu, 2012.
84 Procedura stvaranja ugovornih obveza za 2015. godinu [e-dokument] / Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Služba za zajedničke poslove. - Vukovar : Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 2015.
85 Procedura stvaranja ugovornih obveza, zaprimanja i plaćanja računa, te naplate prihoda [e-dokument] / Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Služba za zajedničke poslove. - Vukovar : Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 2015.
86 Procedura stvaranja ugovornih obveza, zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
87 Procedura stvaranje ugovornih obveza [e-dokument] / Načelnik Općine Petrijanec. - Petrijanec : Općina Petrijanec, 2018.
88 Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja [e-dokument] / Državni arhiv u Gospiću. - Gospić : Državni arhiv u Gospiću, 2012.
89 Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi Državnog inspektora u 2012. godini [e-dokument] / Državni inspektorat. - Zagreb : Državni inspektorat, [2012.].
90 Registar ugovora i okvirnih sporazuma [e-dokument] / Općina Pićan. - Pićan : Općina Pićan, 2022.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655