Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Pariz, 1929-01-30
Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Konvencije objavljen u: Službene novine Kraljevine Jugoslavije, broj 112-XIVII/ 1929
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije.
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
Promet i prometna infrastruktura
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Francuska [kao potpisnik]
trgovinska suradnja
najpovlaštenija država
pomorski prijevoz

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655