Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Regionalna konvencija o Pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla - (Zakon o potvrđivanju Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla , NN-MU 016/2011).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 2011-06-15
Datum ratifikacije: 2011-10-28
Datum stupanja na snagu: u odnosu na Republiku Hrvatsku 2012-03-01
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla .
* Objava o stupanju na snagu Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla.
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/79247/na...
Sadržaj:trgovinska suradnja
regionalna suradnja
proizvod s podrijetlom

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655