Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u godini 1992. - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji i Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u 1992. godini, NN-MU 001/1992). NE VAŽI!.
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Moskva, 1992-08-06
Datum stupanja na snagu: 1992-08-06
Datum ratifikacije: 1992-10-02
Datum prestanka važenja: 1992-12-31
Vidi:* Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji i Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u 1992. godini.
* Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji. NE VAŽI!.
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Rusija [kao potpisnik]
trgovinska suradnja
gospodarska suradnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655